Rekikoski broilerit 41

Poveria biomassasta -hanke toi uusia energiainvestointeja ja poiki uuden hankkeen

Ekologisempaan tuotantoon pyrkivä Poveria biomassasta -hanke käynnistyi 1.9.2015 ja loppui 30.6.2018. Hankkeen tarkoitus oli edistää hajautetun uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä Pohjois-Karjalan alueella. Miten hankkeessa onnistuttiin, ja miten vaikutukset näkyvät tästä eteenpäin?

Hankkeeseen osallistui yhteensä 173 yritystä ja maatilaa. Niistä 100 sai neuvontaa esimerkiksi energiaratkaisuihin ja kannattavuuslaskelmiin liittyen. Suurin osa kohteista hyödyntää aurinkoenergiaa. Hankkeen tarjoamaan apuun oltiin tyytyväisiä, ja sen nähtiin auttaneen investointien toteutumisessa.

Poveria biomassasta -hankkeessa osallistuttiin 53 uusiutuvan energian tiedotustilaisuuteen. Osallistujia oli näissä tilaisuuksissa yhteensä 1050. Opintomatkoja kertyi 17. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja maatilojen edustajat pääsivät myös mukaan oppimaan niin muualle Suomeen kuin ulkomaillekin. Opittu tieto auttoi esimerkiksi investointien teossa, ja nyt sitä siirretään taas eteenpäin hankkeen kohderyhmille. Maakunnallinen uusiutuvan energian esimerkkikohteiden verkosto auttaa myös välittämään tietoa eteenpäin, esimerkiksi eri toimintamalleista. Täältä lisätietoa esimerkkikohteista, osaan pääsee myös vierailemaan: http://www.karelia.fi/energiaraitti.

Seuraavaksi saadaan poveria auringosta

Tulosta tuli. Hankkeen myötä maakunnan yrityksissä ja maatiloilla on toteutunut yhteensä 12 uutta energiantuotantolaitosta, joiden lisäksi ainakin viisi investointia saattaa toteutua vielä tämän vuoden puolella. Maakunnan ensimmäiset aurinkosähkövarastoinvestoinnit Haikola ja Höljäkkä saavuttivat valtakunnallistakin huomiota. Hanke poiki myös uuden hankkeen, nimeltään Poveria auringosta. Se on yritysryhmähanke, jossa viisi aluelämpöyritystä toteuttaa aurinkosähköinvestointeja.

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES hallinnoi ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Suomen Metsäkeskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttivat tämän hankkeen. Hankkeen päärahoittaja on ELY-keskus, ja käytetyt varat ovat peräisin Euroopan maaseuturahastosta.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020