UVO Regenerative Farming piirros vihrea kasvu

Maximera jordhälsan

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk vägleder i konsten att värna om jordhälsan. Kursen hjälper jordbrukarna att få större avkastning från åkrarna och reagera smidigt på föränderliga förhållanden.

Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri webbkurs som gör Carbon Action-projektets teser och observationer om kolinlagrande jordbruk tillgängliga för alla. Kursen berättar om principerna för regenerativ odling och ger tips om hur man gör observationer på de egna åkrarna och rättar till eventuella problem.

Onlinekursen bottnar i samarbete mellan Baltic Sea Action Group (BSAG) och teknologiföretaget Reaktor samt ett stort antal sakkunniga. Utbildningschef Sanna Söderlund vid BSAG berättar att utbildning via webben valdes eftersom det är bråttom att förankra kunskaperna om regenerativ odling.

– Bakom oss har vi fyra egendomliga växtperioder. Kursen ger jordbrukarna verktyg att reagera smidigt och tåla extremt väder bättre än förr. Målet är att så många som möjligt av dagens och morgondagens jordbrukare ska dra nytta av det här, förklarar hon.

Onlinekursen publicerades vårvintern 2021, och vid det här laget har omkring tusen personer registrerat ett konto. Kursen kan användas fritt också av rådgivare och läroanstalter inom jordbruksbranschen. Avsikten är att materialet ska uppdateras varje år.

Åkern önskar sig grönt

Onlinekursen består just nu av elva kapitel. De fyra första skisserar upp bakgrunden till regenerativ odling. Söderlund konstaterar att den bit som är väsentligast för jordbrukarna börjar i och med kapitel 5.

– Det är meningen att tre åkerskiften ska väljas ut under kursen och att olika planer ska göras upp för dem. I sista kapitlet görs observationer om åkrarnas struktur, t.ex. med hjälp av ett test där antalet daggmaskar i åkern undersöks, berättar hon.

Under kursen gås de tre principerna för regenerativt jordbruk igenom: att maximera assimilationen genom att åkern hela tiden är täckt av växtlighet och genom växtföljd, att maximera mikroberna i marken med hjälp av organiskt material och att maximera skyddet genom att markbearbetningen och annat som stör marken minskas.

– Så mycket grönt som möjligt, så lite svart som möjligt, sammanfattar Söderlund.

Nytta för föregångarna

I kursen ingår också uppgifter med vars hjälp man kan kartlägga sitt lärande. De är flervalsuppgifter och essäuppgifter. Godkänd i kursen blir man när 70 % av uppgifterna har utförts. Den som har avlagt hela kursen får ett certifikat.

– Ganska många av kursdeltagarna väljer avsnitt som de uppfattar som viktiga för dem själva, säger Söderlund.

Hon gissar att många företag i fortsättningen kan önska att deras kontraktsproducenter har kunskaper i regenerativ odling. Då har föregångarna ett bättre utgångsläge.

Läs mer om Regenerativt jordbruk

Text: Minna Nurro
Foto: Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Erfarenheter av onlinekursen

Marja Oesch, jordbrukare, Hausjärvi:

”För mig är regenerativ odling inte något nytt. Jag är med i Carbon Action-projektet och den vägen blev jag intresserad av onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk. Särskilt intressanta tycker jag att avsnitten om skogsjordbruk är.

Kursen är verkligt nyttig, tycker jag. Den tvingar en att fundera på de egna svagheterna och hur de kan förbättras i praktiken. Kursen innehåller många uppgifter som får en att grunna på vad som händer i åkrarna samt praktiska åkertester, till exempel groptestet. I samband med uppgifterna måste man skriva ner saker och ting, och då får man många gånger ett bättre grepp om dem.

Onlinekursen är lösningsinriktad, målen är konkreta. Inspirerande är det att försöksskalan kan vara vilken som helst: den kan vara en enda kvadratmeter, det behöver inte vara fråga om en hektar. Kursen uppmuntrar till ett helhetsinriktat, holistiskt, synsätt på lång sikt.

Jag har tagit mig igenom kursen i många olika etapper. Onlinekursen är välplanerad, den innehåller snärtigt skrivna delar som man kan gå igenom en bit i sänder. Jag ser kursen som en stor databank som man kan gå tillbaka till när man så vill.”

Anne Kotiranta, agrologstuderande, Seinäjoki yrkeshögskola:

”Onlinekursen är verkligt intressant. Jag lärde mig att det finns många sätt att bedriva regenerativt jordbruk, det är inte ”one size fits all”. Nyfikenheten och yrkesskickligheten avgör vad man börjar göra. Kursen är absolut till praktisk nytta för jordbrukare t.ex. när det gäller att gardera sig mot extremt väder. Därmed har man också ekonomisk nytta av den.

Jag tycker att onlinekursen är lätt att använda, jag har använt den med både mobil och dator. I materialet finns trevliga intervjuer med riktiga människor och det är intressant att höra hur de resonerar. Jag tycker också mycket om de enskilda infosnuttarna, som handlar om rapphöns och mycket annat.

Onlinekursen ingår ännu inte i yrkeshögskolans läroplan. Kanske mitt eget lärdomsprov leder till en förändring. Jag hoppas att alla agrologstuderande får upp ögonen för kursen, för den handlar om just sådant som man behöver kunna i framtiden. Också i samtal med konsumenter är det trevligt att föra fram hur jordbrukarna letar efter lösningar. Jag hoppas att jag i framtiden kan jobba med något som tangerar regenerativt jordbruk.”

Text: Minna Nurro

Uppdateringsdatum: 12 jan. 2022