Kesateatteri1

Teater Parikanpäreet satte tak på läktaren och ökade åskådarantalet

Den täckta läktaren blev klar till sommaren 2014 med hjälp av Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Efter det har antalet åskådare ökat stadigt.

I Parikkala hade man redan länge drömt om att få ett tak på sommarteaterns läktare. Byggandet av en ny läktare hade varit på tapeten redan 2010, men kostnadsförslaget rakade i höjden och avskräckte teaterfolket från att göra slag i saken. Läktarens tio år gamla bänkar hade dock tjänat ut och något måste göras för att teaterverksamheten skulle kunna fortsätta.

År 2013 grundades teaterföreningen Parikkalan teatteriyhdistys och allt började rulla på. Kostnadsförslaget för en ny täckt läktare slipades ner till skälig nivå och via Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry var det möjligt att få stöd för en förenings allmännyttiga investeringsprojekt. Man ville vara på den säkra sidan med ekonomin och därför ringde Harri Rissanen från teaterföreningen upp regionens största företag innan projektet startade.

– Jag frågade om de var redo att bidra med understöd.

Företagen var ivriga att sponsorera förnyandet av teaterkonstruktionerna och i utbyte fick de reklamsynlighet både på teatern och på webbplatsen.

– För att samla ihop självfinansieringsandelen satte vi också upp en lillajulspjäs som vi sålde till firmor och föreningar. Dessutom sålde vi teaterbiljettpaket och besök av julgubben till företag, berättar Rissanen.

Fler grupper än tidigare har besökt teatern, eftersom dåligt väder inte är något hinder tack vare taket på läktaren.

– Senaste sommar hade vi 2700 åskådare vilket är mycket för en liten ort. Som mest har fem busslaster kommit till en föreställning. Vi har haft besökare till exempel ända från Södra Savolax och Norra Karelen, säger Rissanen.

Med sammanhållning och mod kommer man långt

Parikkalan teatteriyhdistys lyckade byggnadsprojekt gläder inte bara publiken utan också arbetsmyrorna själva.

­– Det är möjligt att göra vad som helst när det finns mod och sammanhållning, vet Harri Rissanen.

I höstas uppmärksammades teaterföreningens projekt också av finansiären när Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry valde Harri Rissanen till årets projektledare. Rissanen anser att erkänslan kommer hela föreningen till del.

– En enda människa förmår inte genomföra ett sådant projekt utan det krävs bra samarbetsparter, säger han.

I egenskap av projektledare hade Harri Rissanen hand om finansiering, konkurrensutsättning samt den tekniska biten av bygget där också bland andra Reino Kokki deltog. Rissanens fru Riitta skötte för sin del om projektadministrationen.

Också talkona hade många deltagare och den talkoanda som redan många gånger har sagts vara utdöd i Finland visade sig på ett skojigt sätt i läktarjobbet.

– När de förbipasserande såg att vi hade talko på gång ville de också vara med och hjälpa till, minns Rissanen.

Parikkalan teatteriyhdistys har inte saktat ner farten efter byggnadsprojektet, för år 2014 grundade föreningen en egen biograf, Kino Pattery med stöd från Finlands filmstiftelse. Filmer visas på Parikkala kommungård i Harjulinna och tack vare den mobila utrustningen har man kunnat ordna filmförevisningar till exempel för skoleleverna i Simpele. Också nya byggnadsprojekt är möjliga framöver eftersom Parikkalanpäreet behöver tak på scenen.

Teatern med sina byggtalkon och filmförevisningar är en bindande och ytterst tidskrävande hobby, men i familjen Rissanen är hobbyn något som förenar och inte splittrar.

– Vi tycker att det är en trevlig hobby för hela familjen, för också frun och barnen är med, säger Harri Rissanen.

En bonus är också det trevliga teatergänget och publiken:

– Nöjda miner efter en föreställning är en stor belöning. Och visst är det här ett bra andningshål från arbetet. Och Parikkala är ju en sommarkommun. Sommartid är här fart och fläkt och många sommargäster. Nog måste det finnas en sommarteater, säger Rissanen beslutsamt.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Saija Räty, informatör, KaakonKantri
Foto: Saija Räty, informatör, KaakonKantri