800 euron halli 1

En motionshall värd åttahundratusen byggs för fyrahundratusen – tack vare talkoarbete

Loukonkulman Lukko rf bygger som bäst en ny motionshall på 700 kvadrat i Kumila i Pöytyä. Hallen behövs verkligen, för det råder skriande brist på motionsplatser. Med hallen vill man stödja i synnerhet barns och ungas motionshobby.

Byggansvarige Vesa Rantanen vid Turun Teollisuuden Rakentajat berättar att det i vanliga fall skulle kosta runt 800 tusen euro att bygga en motsvarande hall. Tack vare talkoarbete, samarbetspartners och lokala företagare är prislappen ungefär hälften mindre. Projektet har beviljats 50 procents finansiering via landsbygdsfonden. Den lokala Leaderföreningen Jokivarsikumppanit fungerar som finansiär.

Motionshallen har färdigställts snabbt, för projektet körde i gång i våras och som bäst monterar man upp innerskivorna i hallen. Bra planering och flitiga talkoarbetare har möjliggjort den snabba tidtabellen. För tillfället har man samlat ihop nästan fyratusen talkotimmar. Mannen bakom Loukonkulman Lukkos projekt, Paavo Kallio, berättar att allt har gått enligt planerna. Projektets budget kommer att överskridas en aning jämfört med den ursprungliga, eftersom golvmaterialet byttes ut mot ett bättre.

— Talkofolket har varit verkligt duktiga. De har också lånat ut sina egna arbetsmaskiner, så till alla delar har detta varit ett exemplariskt gemensamt projekt, säger Paavo Kallio.

Också ur byggnadsteknisk synpunkt har projektet innehållit intressanta skeden. Hallens takstolar monterades ihop i tre delar på marken. De färdiga delarna lyftes på plats med en stor lyftkran. Byggmaterialen är högklassiga från golv till tak. Den stora hallen kommer att värmas upp med jordvärme som är ett kostnadseffektivt alternativ för föreningen.

Motionshallen blir klar i början av nästa år. Loukonkulman Lukko planerar redan nästa projekt som är renovering av gamla Lukontalo som ligger invid den nya hallen.

Se på videon:

Motionshallen är byggd invid gamla Lukontalo. På bilden syns Lukontalo med grönt tak bakom den nya hallen.

Artikeln har också publicerats på Haloo Maaseutus webbplats 16.11.2017

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Anssi Ketonen, Kommunikationsprojektet Haloo maaseutu
Foto: Anssi Ketonen, Kommunikationsprojektet Haloo maaseutu