Lujafutis verkkosivuille 2

Ny hall skapar nya kontakter

Med hjälp av EU-landsbygdsfinansiering byggde fotbollsvännerna i Laihela en idrottshall i närheten av familjerna. Hallen används flitigt av också andra än fotbollsspelare.

Ville Nieminen som är intressegruppsansvarig och tränare för LujaFutis rf berättar att syftet med POP Areena var att få verksamheten att växa och bli kontinuerlig.

– Nu har vi ett ställe där trehundra fotbollsspelare kan röra på sig året runt. Varje vecka besöks hallen av cirka femhundra idrottare från Laihela och grannkommunerna.

De huvudsakliga användarna är närområdets idrottsföreningar. Hallen har plats också för nya grenar som golf, frisbeegolf och boccia.

Enligt Nieminen var det till en början arbetsamt att samla in den finansiering som behövs. Till först måste man övertyga kommunens politiker och förklara hur hallen ska genomföras och med hurdan kostnadsstruktur.

– Mavis e-tjänst Hyrrä hjälpte oss framåt i projektarbetet, berömmer han.

För att få finansiering måste hallen på något sätt skilja sig från de befintliga idrottshallarna. En styrka var belysningen som representerar den nyaste teknologin. Dessutom finns det ingen motsvarande hall i regionen, så den samlar intresserade på en cirka 25 kilometers radie över kommungränserna.

Nieminen tycker det är fint att den nya hallen har vänt riktningen från staden till landsbygden. VPS:s juniorer från Vasa tränar i hallen tillsammans med laihelaborna vilket stärker samarbetet över föreningsgränserna.

Hallen som är i aktivt bruk är ett utmärkt ställe också för nyinflyttade familjer att rota sig på den nya hemorten. Familjer som planerar att flytta tar ofta kontakt med idrottsföreningen och frågar om olika hobbymöjligheter.

– I lagen ingår numera barn från alla skolor i Laihela. Hallen har fått bygemenskapen att blomstra. Här har uppstått ny vänskap mellan familjerna.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020