Rintamamuseo paakuva

Levande historia på Frontmuseet

Hangö frontmuseum fick sin början 1981 då regionens krigsveteraner lät uppföra ett korsumuseum på ett krigstida frontavsnitt i Hangö. Invid museet gick gränsen till det område Sovjetunionen arrenderade av Finland 1940–1941.

Krigsveteranen Stig Häggström engagerade sig i verksamheten och tack vare honom kom det några baracker till området och år 1987 öppnades en liten kantin som hette Bunkerblomman samt en liten utställning. Häggström hade goda kontakter till Ryssland och han samlade material, berättelser och fotografier. Då materialet småningom ökade, utvidgades utställningen till den omfattning den har idag.

Förening grundades

Efter Stig Häggströms bortgång 2012 fanns det inte resurser att upprätthålla och i synnerhet inte att utveckla museet. En stor oro för museets framtid fanns då museet berättar om en viktig tid i Finlands historia, många känner inte ens till Hangöparentesen. På grund av detta grundades år 2015 Krigshistoriska föreningen i Västnyland och i januari 2016 köpte föreningen museet och föremålssamlingen.

Rintamamuseo

Nya vindar

Föreningen satte som mål att utveckla och återskapa museets status som ett besöksmål i Västnyland. Finansieringen av museet var tryggad ett och ett halvt år framåt från inköpet - inom ramen för två projekt beviljades museet sammanlagt 235 000 €. -Det större projektet är vårt investeringsprojekt inom ramen för vilket den gamla byggnaden har totalsanerats, all teknik är utbytt och allt har isolerats, vilket även möjliggör verksamhet på vintern säger Martina Lindberg. Hon är verksamhetsledare för Krigshistoriska föreningen och är anställd för att hålla i trådarna för alla projekt och projektansökningar. - Vi har även sökt och beviljats mycket pengar utanför de här två EU-projekten.

-Vår budget för två år har varit ungefär 800 000 €, det är stora pengar som har satts ner på det här. Det har även byggts en serviceflygel med toaletter och kök, ett litet kontor och konferensrum som stöd för verksamheten

Investeringsprojektet

Den 31.10.2016 murades grundstenen för tillbyggnaden och på ett och ett halvt år hände mycket. Arbetet sköttes av yrkesmänniskor, vädret tillät att gjutningen gick att göra efter tidtabellen och överhuvudtaget löpte allting enligt planerna. -Investeringsprojektet är i princip klart och NTM-centralens granskning är klar, säger Lindberg.

Rintamamuseon panssarivaunu

Utvecklingsprojektet

-Utvecklingsprojektet omfattar uppbyggnaden av den nya basutställningen och katalogiseringen av föremålssamlingen. Föremålssamlingen är så vid att det ännu finns lite kvar att katalogisera, allt är ännu inte klart. I utvecklingsprojektet ingår även planerandet och startandet av verksamheten berättar Lindberg.

Totalfinansiering

-Från starten har projektet tagits väl emot av Pomoväst och många andra. Om man tänker på vår budget på ungefär 800 000 € så står EU-finansieringen för en dryg fjärdedel. Svenska Kulturfonden och har tillsammans gett både understöd som egen finansiering för EU-projektet, men även direkta understöd för verksamheten, vilka tillsammans står för ungefär en fjärdedel.

Mindre understöd, biljettintäkter, medlemsavgifter, frivilliga bidrag o.s.v. står för en knapp fjärdedel. Den sista fjärdedelen hjälpte Ekenäs Rotaryklubb med - via sina medlemmar eller medlemmars kontakter samlade Ekenäs Rotaryklubb ihop material, pengar och tjänster till ett värde av 230 000 €.

Öppnandet av museet

-Vi öppnade museet för allmänheten den 4 juni 2017 samma dag som försvarets fanfest infaller. Före det hade vi den 2 juni en invigningsfest för inbjudna gäster. På innergården samlades en kylig dag 450 personer, då även 15 krigsveteraner var på plats, varav 3 hade tjänstgjort vid Hangöfronten. Stämningen var mycket högtidlig, säger Lindberg.

Rintamamuseon korsu

Målgrupper

Frontmuseet fortsätter utvecklandet av sina tjänster. -Ungdomen idag är vår största målgrupp. Skolgrupper kan avgiftsfritt besöka museet tack vare ett externt understöd vi fått. Nu håller vi på att utveckla besöks- och informationspaket för olika åldersgrupper. Det går inte att berätta på samma sätt för vuxna besökare, gymnasielever eller förskolebarn. Vi har kopplat in pedagoger och lärare för att få input om olika åldersgruppers behov av information.

Projekt: Frontmuseet.fi

Stödtagare: Krigshistoriska Föreningen i Västnyland r.f.

Finansiering via Pomoväst r.f.

Projekttid: 01.07.2016 – 30.06.2018

Totalfinansiering: 99 500 €

Stödform: Utvecklingsprojekt

Åtgärd: Service på landsbygden och utveckling av byar

Underåtgärd: Kultur- och naturarv

Syftet: Utvecklingsprojektet Frontmuseum.fi omfattar en katalogisering av Frontmuseets alla föremål samt planering av en förnyad utställning och planering av framtida verksamheten för museet.

Projekt: Frontmuseum.fi, investeringsprojekt

Stödtagare: Krigshistoriska Föreningen i Västnyland r.f.

Finansiering via Pomoväst r.f.

Projekttid: 01.10.2016 – 01.07.2018

Totalfinansiering: 381 458

Stödform: Utvecklingsprojekt

Åtgärd: Service på landsbygden och utveckling av byar

Underåtgärd: Kultur- och naturarv

Syftet: Sanering av befintlig museibyggnad och tillbyggnad av ny serviceflygel till Hangö Frontmuseum i Lappvik för kommande verksamhet

Info:

Närings- trafik och miljöcentralen: projekt för utveckling av landsbygden >>

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kehittamishankkeet

Kontaktuppgifter till Pomoväst r.f. >>

https://www.pomovast.fi/yhteystiedot/

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Annika Söderholm-Emas
Foto: Annika Söderholm-Emas