Ravinteet kiertoon 753

Erityispanostus ravinteiden kierrätykseen

Ruuantuotanto vaatii ravinteita, jotka on pidettävä pellossa viljelykasvien käytössä. Vesistöihin päätyessään ne rehevöittävät vesiä. Maatilat tekevät töitä ravinnehuuhtoutumien estämiseksi koko maassa. Vesistöjen tilan parantamiseksi maaseutuohjelmassa on käytettävissä yhteensä 6,5 miljoonan euron määräraha vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen erityisesti Saaristomeren valuma-alueella.

Saaristomeren valuma-alueen vesistöjen tila on pitkään ollut erityisen huono. Kotieläintalous aiheuttaa alueella ympäristöpainetta, jota voidaan vähentää kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja ravinteiden kierrättämiseen.

Vesistöjen tilan parantamiseksi maaseutuohjelmassa on käytettävissä yhteensä 6,5 miljoonan euron määräraha vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen Saaristomeren valuma-alueella.

Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitusta on haettavissa kuuden ELY-keskuksen alueella: Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Määräraha myönnetään vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä edistävinä maaseutuohjelman hanke- ja yritystukina. Hankkeiden tulee olla toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan laajoja ja niihin tulee osallistua useampia toimijatahoja.

Etusijalla ovat toimenpiteet, jotka

  • edistävät vesiensuojelua alueilla, joilla vesistöjen tila on vesienhoitosuunnitelmissa määritelty hyvää huonommaksi,
  • edistävät ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä,
  • edistävät uusien käytäntöjen syntymistä tai
  • saavat aikaan pysyväisluonteista yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valintakriteerit on luettavissa Maaseutuviraston sivuilta.

Muokkauspäivämäärä: Jul 8, 2021