Skaldossa osataan goran berghem

På Skåldö vet man hur utnyttja landsbygdsprogrammets olika finansieringsmedel

Många företag och projekt på Skåldö i Ekenäs skärgård har fått ny energi i sin verksamhets ekonomi via landsbygdsprogrammets olika finansieringskanaler. Företag på öar får höjt investeringsstöd om det inte finns en fast vägförbindelse till deras ö. Skåldö är ett vackert besöksmål där man också hittar sällsynta kulturlandskap och skyddade naturområden. Medel för skötsel av områdena har beviljats ur landsbygdsprogrammet genom bl. a. miljöavtal.

Kvistar och grenar till vara!

Skogsbruket i skärgården på axeln Hangö–Kyrkslätt främjas med ett tvåårigt projekt kallat Smart med Skärgårdsvirke. Projektet fokuserar på de lokala skogs- och fastighetsägarna, och projektaktörerna väntar på uppdrag till sina skogsrevir. Det är frågan om gallring av skogsområden samt tillvaratagande av hyggesrester, kvistar och grenar. Virke samlas in för energiproduktion. Södra skogsreviret leder projektet tillsammans med yrkeshögskolan Novia och förmedlar virket till köpare som sedan förädlar det.

– Vi försöker också hitta för skärgården karaktäristiskt specialvirke som snickerier kan använda, berättar Lennart Biström, revirinstruktör och ansvarig person för projektet.

De kommer överens med skogsägarna om de områden som ska gallras och skogsägarna har inga kostnader av verksamheten. Biström försäkrar att det är fråga om ”mycket mjuk naturvård”. Man gör exempelvis inga kalhyggen.

skaldo

Verksamheten har kommit i gång väl efter en något långsam start. I fjol lyckades man samla in över 3000 kubikmeter flis till lokala värmeverk. Projektet skapar också arbetstillfällen, för i skärgården finns det företag specialiserade på fastighetsskötsel och trädfällning. Projektet finansieras av Pomoväst rf med finansiering från landsbygdsfonden via NTM-centralen i Nyland. På bilden revirinstruktör Lennart Biström, som är en drivande kraft i området och ordförande för Pomoväst rf. Smart med skärgårdsvirke

Varje kvadrat för båtar!

Så menar Göran Berghem, Baggö Marina Oy Ab:s ägare och hamnkapten. Företagets båthall på 1 500 kvadratmeter byggdes för två år sedan med investeringsstöd från landsbygdsfonden.

I hörnet av hallen finns ett par lådor med leksaker – de är minnen av företagets tidigare mer omfattande importverksamhet. Nu behövs varje kvadrat i hallen för båtar: här finns det utrymme för 50 stora båtar.

Företaget har också 10 gästbåtplatser och 175 bryggplatser. Företaget erbjuder också andra tjänster, bl.a. båtservice av olika slag och vinterförvaring.

– Investeringsstödet var oerhört viktig för oss, utbrister Berghem. Jag räknade och räknade och kom till att utan det skulle vi inte ha kunnat bygga hallen. Vi skulle ha varit tvungna att be så höga priser för de olika tjänsterna att företaget inte längre skulle ha varit konkurrenskraftigt. Stödet var alltså A och O, annars skulle det här företaget och arbetstillfällena inte ha förverkligats i det här området.

Utöver ägarna sysselsätter företaget folk på vårarna och höstarna.

baggo marina

– Vi skulle behöva en större hall, det kommer in många förfrågningar o m vinterförvaringen.
I den varma hallen kan man fast byta olja och lacka båten på vintern. Från första början var idén att göra hallen så ”grön” som möjligt. I hallen finns LED-lampor och på dess tak kommer man att installera solpaneler. Baggö Marina

Från den öppna dörren i hallens kontorsutrymmen ser man det soliga havet och bryggorna. Företagets föregående båthall låg i Ekenäs. ”Nu är det mycket roligare att jobba, när allt är nära”.

Det finns också utvidgningsplaner. Berghem visar ritningarna för ett café och övernattningsställen i närheten av gästhamnen. Vårt läge är bra, för vi ligger nära en fem meter djup farled och farleden hit till oss är djup, så att man når oss med stora båtar.

Stora element med färja till fastlandet

Oy Bygg Ale Ab med sex ordinarie anställda hör till de största företagen på området.

– Vi reparerar allt mellan himmel och jord, berättar företagets verkställande direktör Alexander Biström.

Det är fråga om renovering, planering och bygge av nya byggnader, t.ex. hallar och bastun, samt transport och installation av byggnader på platsen. För tillfället arbetar vi bland annat med byte av filttak, de har nått slutet av sin livslängd på många byggnader i området.

Företaget fick första gången finansiering från landsbygdsfonden då det anställde sin första arbetstagare. Efter det har företaget fått stöd för byggandet av en hall och ett lager och för en traverskran inne i hallen – utan den skulle det vara omöjligt att flytta på byggelement.

– I allmänhet transporteras byggnaderna i bitar till platsen. Men vi försöker uppföra dem så att det ser ut som om de är byggda på plats och ställe.

Vi har haft tillräckligt med kunder fastän vi inte gjort annan reklam än skyltarna i vägkanten, konstaterar Biström.

– Många av våra projekt ligger så att de nås med båt, och stora element transporterar vi till fastlandet med färjan, berättar han om företagandet på en ö.

skåldö

Alexander Biström poängterar att hallen bör vara varm och torr, för att produkterna inte ska få fuktskador. Fuktskadorna är på tapeten för tillfället. En traverskran på bilden.

Mångsidighet ger säkerhet

Skåldö Fiskebod Kb startade sin verksamhet år 1983 med en liten bybutik. Butiken finns fortfarande, men kring den har man under årens lopp skapat många slags tjänster. Företaget har nuförtiden i Sommaröstrand Marina en gästhamn, ett skärgårdsbageri, båthallar, en docka, en restaurang och en bensinmack . Företaget står också till tjänst också fastighetsskötsel och sjötransporter, bl.a. med en taxibåt och två luftkuddefarkoster.

Göran Wikström, som en gång i tiden grundade butiken, och Erja Hiltunen, som arbetar som företagets hamnvärdinna, berättar att företaget fått stöd för olika verksamheter från landsbygdsfonden både i form av Leader-finansiering och direkt från NTM-centralen. Företagare Niklas Wikström ansvarar för hela Sommaröstrands finansiering och den strategiska planeringen.

– Butiken har blivit byns mittpunkt, berättar han. Den är en riktig infopunkt, dit byborna och sommargästerna ringer när de behöver information om det ena och det andra.

Oj, utropar Wikström, när vi frågar honom varifrån kunderna kommer, de kommer ju från så många olika håll: huvudstadsregionen, Hyvinge och Lojo, bara för att nämna några. Sommaröstrand har besökare också från utlandet. Företagets verksamhet är mångsidig:

– Då vi har så många olika tjänster, kompletterar de varandra och företaget vilar på en säker grund. Gästhamnens besökare och stugfolket är trogna kunder, bensin och underhållning behövs oberoende av vädret, berättar Hiltunen.

Företaget har 7 anställda, men under sommarsäsongen sysselsätter det nästan 30 personer. www.sommarostrand.fi

erja hiltunen

Erja Hiltunen konstaterar att det är en sak för sig att vara företagare i skärgården. Man når Sommaröstrand vägledes (med färja) och det är ett livsvillkor för verksamheten. Och så är dets att göra en glassbeställning.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Memmi Ojantola
Foto: Memmi Ojantola