2. Tulevaan kauteen valmistautuminen ja siirtymäkausi

2.1 Elpymispotin myötä tuotiin 210 miljoona keinoa kehittää maaseutua –verkkotapahtumassa tarjoiltiin laaja tietopaketti EU:n elpymisrahoituksesta

Keväällä 2021 Suomen maaseutu sai iloisen uutisen: maaseuturahastoon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa EU:n elpymisvaroja. Koska elpymisvarat tuli olla sidottu nopealla aikataululla, ja sitä ohjattiin peräti seitsemään toimenpiteeseen, tuli viestinnän osalta kiire. Maaseutuverkosto järjesti yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa keskiviikkona 26.5. webinaarin, jonka nimi oli kuvaavasti 210 miljoonaa keinoa kehittää maaseutua. Tilaisuudessa oli paikan päällä noin 750 kiinnostunutta.

Tilaisuus oli järjestelyiden osalta monimutkainen: Mukana keskustelemassa oli lähes kaksikymmentä puhujaa ja puheenvuorot jakautuivat viiteen eri huoneeseen. Aloituspuheenvuoron piti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, joka kannusti kaikki tarttumaan mainittuihin 210 miljoonaan keinoon pikimmiten. Tietoa ei jaettu ainoastaan maaseuturahaston toimista, vaan iltapäivällä saatiin katsaus myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja rakennerahastojen kautta jaettaviin elpymisvaroihin.

Monimutkaisista järjestelyistä huolimatta tilaisuus sujui erinomaisesti ja palaute oli kiittävää. Tilaisuudessa oli mukana noin 750 maaseudun kehittämisestä kiinnostunutta.

Toista kotimaista kieltä ei unohdettu

Maaseutuverkoston ruotsinkielinen teemaryhmä järjesti 10.6. ruotsinkielisen tilaisuuden elpymisvaroja koskien. Nimi oli sama kuin suomenkielisellä tilaisuudella: 210 miljoner sätt att utveckla landsbygden. Tilaisuuteen osallistui noin neljäkymmentä maaseudun kehittäjää.

2.2 Yhteistä EU:n maaseutuvisiota luomassa – kansallinen Maaseutu2040-prosessi

Lumovoimainen maaseutu 2040 - hyvän elämän kasvualusta. Se kestää, yrittää ja luo uutta yhdessä.

Siinä oli Suomen maaseutuverkoston kiteytetty viesti Euroopan komissio pitkän tähtäimen visiotyöhön Euroopan maaseutualueille vuoteen 2040. Suomen maaseutuverkoston ajatukset ja kiteytykset kerättiin alkuvuodesta tulevaisuustyöskentelyprosessissa, jossa maaseutu2040 -visio luotiin neljässä virtuaalityöpajassa. Työskentelyyn osallistui maaseudun toimijoita, julkisektorin edustajia, aluekehittäjiä, asukkaita ja yritysten edustajia sekä maaseutualueilta että kaupungeista.

Suomen maaseutu2040-vision pohjana oli vuonna 2018 toteutettu Maaseutu2030-tulevaisuustyö, joka päivitettiin työpajojen kautta. Maaseutu2040-prosessissa haluttiin osallistaa myös nuoria. Yksi työpajoista oli suunnattu nuorille ja toteutettiin osittain Minecraft-pelipajana.

Suomen maaseutu2040-visio sisältää ajatuksen elinvoimaisesta, yhteisöllisestä ja koko Suomelle hyvinvointia tuottavasta maaseudusta, jolle yhteistyö ja yrittäjyys ovat luonnollisia toimintatapoja. Maaseudun yritykset ovat monimuotoisia ja mukautuvia sekä hyvin verkostoituneita. Maaseudulla kestävyys on ydinasemassa, ja maaseutu kestää kovatkin ajat. Lisäksi maaseutu on hieman mystinen: kerran sen lumon kokeneena ei voi pysytellä pois, vaan sinne palaa aina uudestaan. Väestö kasvaa ja maaseutu tarjoaa juuret, luonnon rauhaa ja yhteisöllisyyttä. Hyvää elämää joka päivä. Lue lisää Maaseutu 2040 -työstä Maaseutu.fi:stä

Euroopan maaseutuverkosto järjesti maaseutuvisiotyöhön liittyen kesäkuussa koko viikon kestävän virtuaalitapahtuman: Rural Vision Week, jossa esiteltiin eri näkökulmia maaseutuvisioon ja millaisia erilaisia toiveita eri jäsenmaissa on Euroopan maaseutualueiden tulevaisuudelle. Suomen maaseutuverkosto osallistui viikkoon yhteistyössä Ruotsin maaseutuverkoston kanssa. Molemmat jäsenmaat halusivat keskittyä erityisesti maaseutualueilla asuvien nuorten näkemyksiin ja kokemuksiin - yhteistyö oli siis luontevaa.

Pohjoismaiset nuoret maaseutuverkostopalveluiden tukemana rakensivat yhdessä virtuaalisen markkinakojun, joka esittelin kummankin jäsenmaan visioprosessia nuorten näkökulmasta. Lisäksi toteutimme yhteistyössä paneelikeskustelun otsikolla “Young Perspectives on Future Nordic Ruralities”. Panelisteina ajatuksiaan tulevaisuudesta ja nykyhetkestä kansainväliselle yleisölle toivat esiin muun muassa nuori saamelainen poronhoitaja, Leader-toimintaan osallistuva nuori sekä nuoret yrittäjät Etelä-Ruotsista.

EU:n maaseutuvision vuoteen 2040 julkaistiin kesäkuussa. Vision tavoitteena on vahvemmat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet.

Keskustelu EU:n maaseutuvision käytännön toimenpiteistä jatkuu EU:ssa ja maaseutuverkostossa. Tuore visio oli Suomessa syksyllä keskusteluissa ja jatkopohdinnassa mm. maaseutuparlamentin työpajassa ja European Rural Entrepreneurship Voices –seminaarissa. Voices-seminaari oli kansainvälinen seminaari, joka toteutettiin yhdessä Lapin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulujen sekä ProAgrian toimijoiden kanssa. Seminaarissa peilattiin maaseutuyrittäjien tulevaisuusnäkymiä ja sitä, miten EU:n maaseutuvisio näyttäytyy maaseutuyrittäjyyden näkökulmasta. Rural Future Synthesis.

2.3 Verkostoalusta

Maaseutuverkosto on käsitteenä hieman abstrakti: siihen kuuluvat kaikki, jotka ovat maaseudun kehittämisestä kiinnostuneita, mutta tarkkaa verkostolaisten määrää ei kukaan osaa sanoa. Entä jos olisikin olemassa jokin paikka, johon kaikki verkostolaiset voisivat tuoda itsensä ja tekemisensä näkyville? Jos vastaukseen “mikä on maaseutuverkosto” voisikin vain sanoa, että käy katsomassa maaseutuverkosto.fi?

Kentällä on pitkään ollut tarve paikalle, josta löytyy koko verkosto tekemisineen, tapahtumineen, keskusteluineen – ja ennen kaikkea mahdolliset yhteistyökumppanit. Ikuisuusongelma on ollut myös hankkeiden löytämisen vaikeus, sekä niiden käynnissä olon aikana että niiden päättymisen jälkeen. Näistä lähtökohdista aloimme suunnittelemaan verkostoalustaa maaseudun kehittäjille ja siitä kiinnostuneille. Ensimmäisen hahmotelman verkostoalustasta saimme jo alkuvuonna 2021, kun toteutimme siitä pilottiversion. Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet olivat sen toteuttamisessa suurena apuna.

Maatila- ja puutarhayrittäjien osaamisverkosto AgriHubi käynnistyi alkuvuonna 2021. Maaseutuverkostopalveluiden ja AgriHubin yhteistyö oli alusta alkaen tiivistä, ja pian kävikin ilmi, että myös AgriHubissa oli tarve verkostoalustalle. Kohderyhmissä ja verkostoalustan toiminnallisuuksien tarpeissa oli niin paljon samankaltaisuuksia, että lähdimme toteuttamaan verkostoalustaa yhdessä. Jos verkostossa on voimaa, niin verkostoissa sitä on monin verroin enemmän.

Ennen kuin verkostoalustaa päästiin rakentamaan, oli edessä pitkä työ tarjouspyynnön ja kilpailuttamisen parissa. Toukokuussa alkanut tarjouspyynnön kirjoittaminen kulminoitui toimittajan valintaan vasta marraskuun alussa. Valittu toimittaja ei kuitenkaan aikaillut toteutuksen osalta, vaan jo joulukuun alussa oli ensimmäiset testaukset käynnissä. Huh, mikä vauhti!

Verkostoalusta julkaistaan vuoden 2022 alkupuolella.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Muokkauspäivämäärä: May 9, 2022