8. Seurannan mittarit 2021

Tästä luvusta löytyy koottua numerotietoa maaseutuverkostotoiminnan tapahtumista; niiden tavoitteista, tyypeistä, osallistujista sekä palvelupaketeista niiden eri muodoissaan.

Pylväskuvio osallistujamääristä vuosilta 2007-2021
Osallistujamäärät vuosilta 2007-2021.
Pylväskuvio osallistujajakaumasta sidosryhmittäin vuosien 2016-2021 koulutuksista ja tapahtumista.
Osallistujajakauma sidosryhmittäin vuosien 2016-2021 koulutuksista ja tapahtumista.


Vuonna 2021 Maaseutuverkostotoiminnassa järjestettiin tai oltiin mukana järjestämässä 97 tapahtumaa. Osallistujia näissä tapahtumissa oli yhteensä 11 295 henkilöä. Pääsääntöisesti kaikki tapahtumat järjestettiin koronavuotena virtuaalisesti. Näiden lisäksi vuoden aikana maaseutuverkoston osalliset järjestivät yhdeksän palvelupakettitapahtumaa, joissa oli yhteensä 1 796 osallistujaa. Verkostopalvelut organisoivat 16 toistuvaa sidosryhmätapahtumaa, joista esimerkkinä voidaan mainita virtuaaliset Nordic-Baltic kokoontumiset, teemaryhmien yhteiset iltapäiväkahvit sekä viestintäverkoston tapaamiset. Maaseutuverkoston temaattiset työryhmät kokoontuivat yhteensä 24 kertaa; Vihreä kasvu 8 krt, Monipaikkaisuuden mahdollisuudet 3 krt, Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden 6 krt sekä Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä 7 krt. Sidosryhmätapahtumissa oli 820 osallistujaa. Lisäksi yhteistyössä verkostopalvelujen kanssa järjestettiin neljä yhteistyötapahtumaa. Yhteistyötapahtumat ovat tapahtumia, jotka eivät joltain osin täytä palvelupakettitapahtuman kriteerejä, mutta ne on nähty hyväksi toteuttaa maaseutuverkostotoiminnan edistämiseksi yhdessä verkostopalvelut-yksikön kanssa. Euroopan maaseutu- ja innovaatioverkoston tapahtumien puitteissa osallistuttiin yhdeksään eri virtuaalikokoukseen tai työpajaan. Kokonaisuudessaan maaseutuverkostotapahtumissa (koulutukset, palvelupaketit ja sidosryhmätapahtumat) oli osallistujia 13 911 henkilöä.

Piirakkakaavio vuoden 2021 tapahtumien tyypeistä.
Vuoden 2021 tapahtumat tyypeittäin.
Pylväskuvio vuoden 2021 tapahtumista tavoitteittain.
Vuoden 2021 tapahtumat tavoitteittain.


Lähiruokapäivässä tiloilla vieraili 17 774 vierasta. Tilakohtaisesti vierailijoita tiloilla oli neljästä neljään tuhanteen. Tiloja tapahtumassa oli mukana 235. Koronavuodesta huolimatta ensimmäistä kertaa verkostopalvelut-yksikön koordinoimana lähiruokapäivään osallistuvien tilojen osallistumismäärä oli lähellä kaikkien aikojen ennätystä. Lähiruokapäivän avajaistapahtumaan Pukkilassa Hutkon laamatilalla osallistui noin 450 henkilöä. KoneAgriassa maaseutuverkoston järjestämällä Innovaatiotorilla vieraili arviolta noin 4 000 vierasta. Yhteensä maaseutuverkostotoimintaan liittyvissä virtuaalisissa ja fyysisissä tapahtumissa vieraili siis 35 685 osallistujaa.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Muokkauspäivämäärä: May 9, 2022