9. Rahoitussuunnitelma ja toteuma 2021

Budjetti 2021 Toteuma 2021

Pylväskuvio vuoden 2021 budjetista ja toteumasta.
Vuoden 2021 budjetti ja toteuma.

Maaseutuverkoston kulut jaetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, artiklan 54.3 mukaisesti a) maaseutuverkoston toimintaa varten tarvittaviin rakenteisiin ja b) toimintasuunnitelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon.

Maaseutuverkoston rakenteiden palkkauskuluihin sisältyvät kaikki verkostopalvelut-yksikön henkilöstöön liittyvät kulut (mm. henkilöstön palkkaus- ja sivukulut, matkakulut, henkilöstön koulutus, työterveys) sekä muut yksikön puitteisiin liittyvät yleiset kiinteät kuluerät (mm. vuokrat, tarvikkeet ja palvelujen ostot) pois lukien seuraavat kulut, jotka sisällytetään rakenteiden muihin kuluihin: lämmitys, sähkö ja vesi, siivouspalvelut, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, postimaksut, kuljetuspalvelut, puhelinkulut ja videoneuvottelulaitteet.

Toimintasuunnitelman kuluihin sisältyvät laajan maaseutuverkoston palvelut, kuten viestintään, koulutustilaisuuksiin, hyviin käytäntöihin ja verkostoihin liittyvät kulut.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Muokkauspäivämäärä: May 9, 2022