6. Innovatiivinen ja kannattava maatalous – EIP ja AgriHubi

AgriHubi käynnisti toimintansa alkuvuonna 2021 ja yhteistyö maaseutuverkoston kanssa oli heti tiivistä. Tammikuussa järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena oli maatalouden sidosryhmiä osallistamalla paikallistaa ne ongelmakohdat ja ratkaisun keinot, mihin maatila- ja puutarhayrittäjien osaamisverkosto AgriHubin tulee tarttua. Tilaisuudessa käydyissä ryhmäkeskusteluissa pureuduttiin muun muassa siihen, mitkä ovat maatilayritysten liikkeenjohdon tutkimuksen ja koulutuksen, ja mitkä ovat tulevaisuuden maatilayritysten tarpeet liikkeenjohdon neuvonnalle, millaisia talouden ja johtamisen työkaluja tarvitaan, miten varmistetaan elinikäinen oppiminen maatilayrittäjyydessä ja neuvonnassa ja miten toimintaympäristön muutokset haastavat neuvontapalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Tilaisuuksien tuloksia puitiin juhlavasti 17.3. järjestetyssä Tuottajasta yritysjohtajaksi –tuloswebinaarissa, joka niin ikään järjestettiin yhdessä AgriHubin kanssa.

EIP-hankkeet olivat näkyvästi esillä pitkin vuotta järjestetyissä webinaareissa, mutta maaseutuverkostopalveluiden tilaisuuksista kaksi tilaisuutta tulosten esittelyyn oli ylitse muiden: elpymisvaratilaisuus 26.5., jossa EIP-hankkeiden tuloksien lisäksi oli laajempaakin keskustelua EIP-hankkeiden hyvistä käytännöistä, ja Innovaatiotori, josta voi lukea tarkemmin kohdista 1.1. ja 1.3. EIP-toimijoille pidettiin myös säännöllisiä virtuaalikahvihetkiä, joissa hanketoimijat ja hallinnon väki vaihtelivat kuulumisia vapaamuotoisesti. Syksyllä käynnistyi elpymisvaroista rahoitettavien EIP-hankkeiden ensimmäinen hakukierros, ja tämän tueksi maaseutuverkosto järjesti yhdessä hallinnon kanssa kaksi infotilaisuutta.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Muokkauspäivämäärä: May 9, 2022