4. Toimeenpanon laadun parantamista jatkettiin

4.1 ELY-keskusyhteistyö

Maaseutuverkostopalveluiden ja ELY-keskusten yhteistyötä leimasi myös vuonna 2021 alueellisten maaseutusuunnitelmien valmistelu ja vuonna 2020 alkanut Älykkäät maaseudut –kiertue, joka kiritti ELY-keskuksia ja Leader-ryhmiä valmistautumaan tulevaan strategiakauteen osallistavasti ja yhteistyössä alueen asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Maaseutuverkostopalvelut tukivat ELY-keskuksia virtuaalisten työpajojen ja webinaarien järjestämisessä: avustivat koordinoinnissa ja tilaisuuksien suunnittelussa, toimivat teknisenä tukena ja tarjosivat virtuaalisten työkalujen lisenssejä ELY-keskusten käyttöön yhteensä 11 virtuaalisessa tilaisuudessa vuoden 2021 aikana eri ELY-keskusalueilla.

Älykkäät maaseudut -kiertueen lisäksi maaseutuverkostopalvelut pyrkivät vuonna 2021 tukemaan ELY-keskuksissa tehtävää ohjelmatyötä järjestämällä asiantuntijaryhmille suunnattuja tapaamisia ja osallistumalla teemalliseen kehitystyöhön. Vaikka koronapandemian takia moni tapaaminen jouduttiin perumaan, kohtasivat ELY-keskusten yritysasiantuntijat virtuaalisesti keväällä 2021. Syksyllä pureuduttiin Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan yhdessä viiden ELY-keskuksen kanssa. Merkittävä ponnistus oli ELY-Leader-yhteistyön kehittämispilotti (lisää luvussa X), jonka tulokset toivottavasti kantavat vielä pitkälle.

“Vuoden 2021 työskentely alkoi edelleen etätyön ja virtuaalisuuden merkeissä. ELY-keskusten maaseutuohjelma-asioista vastaavat tiesivät jo ennalta, että edessä on työn täyteinen seminaari, webinaari- ja työpajakevät. Alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat tuli toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön 30.6.2021 mennessä. Alkutalvesta eläteltiin toiveita, että kenties voisimme järjestää jokusen seminaarin ja jopa tavata aitoja ihmisiä. Todellisuus osoittautui kuitenkin toisenlaiseksi. Virtuaaliset tapaamiset ja työpajat olivat toki tulleet tutuiksi jo vuoden 2020 aikana, mutta rutiineja ne eivät tällaiselle digitumpelolle olleet. Onneksi syksyllä -20 oli kahdessa Järvi-Suomen ELY-keskusten yhteisessä työpajassa sekä Älykkäät maaseudut -tilaisuudessa opittu luottamaan maaseutuverkostoyksikön ohjaukseen ja järjestelytaitoihin.

Niinpä jälleen käännyimme vuoden alkukuukausina taas verkostoyksikön osaajien puoleen työpaja- ja webinaari-ideoidemme kanssa. Kevään aikana toteutimme lopulta yhteensä kolme melko isoa työpajawebinaaria yhteistyössä verkostoyksikön kanssa. Alkutuotanto-, luomu- ja elinkeinotyöpajojen valmistelut hoituivat nopsaan ja vaikka höpöttävä savolaisuuteemme ideointivaiheessa välillä kurotti päätään, ohjattiin meidät Sallan ja Tuomaksen toimesta hellästi, mutta napakasti takaisin asian ääreen ja saimme valmistelut ajallaan tehtyä. Syksyllä oli jälleen tarvetta Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tiimoilta webinaari-työpajan järjestämiseen. Ajatukset kääntyivät verkostoyksikön puoleen ja avunpyyntöömme vastattiin myöntävästi. Jälleen kerran suunnittelu, ohjeistus, ilmoittautumiset ja tekninen toteutus sujui erinomaisesti.

Verkostoyksikkö on luonut mainion toimintakonseptin digitaalisen työskentelyn toteutukseen alueellisten ja paikallisten toimijoiden tueksi. Hankitut lisenssit ja digitaalisten työkalujen käyttöön sekä tapaamisten toteutukseen liittyvä osaaminen on helpottanut merkittävästi työskentelyämme täällä alueilla. Yhdessä verkostoyksikön kanssa toteutetut toimet ovat myös olleet meillekin mainio tapa oppia uusia toimintatapoja ja tekniikoita. Verkostoyksikön palvelut ovat ainakin Etelä-Savon ELY-keskuksessa täyttäneet yhden tärkeän resurssiaukon, jota ilman moni asia olisi jäänyt toteuttamatta tai ainakin toteutunut pienempänä ja tehottomampana. Verkostoyksikön kanssa asioidessa ”helppoa” on ensimmäinen adjektiivi, joka nousee mieleen. Niinpä tekisi mieli taas käynnistää jonkin tapahtuman suunnittelu, että pääsisimme nauttimaan sujuvasta ymmärtäväisen napakasta ohjauksesta ja yhteistyöstä. Kiitos verkostoyksikön väelle!”

Kirjoittaja:

Ilpo Lehtinen
Maaseutupalvelut-yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus

4.2 Maaseutuverkoston Leader-vuosi

Uuteen rahoituskauteen valmistautuminen näkyi vahvasti koko vuoden myös maaseutuverkoston Leader-vuodessa. Vuotta rytmittivät kevään ja syksyn Leader-päivät, kevään hallituspäivä ja puolivuosittain järjestettävät Leader-hallitusten puheenjohtajien tapaamiset. Kaikkien näiden tapaamisten agendalla oli myös uusi rahoituskausi ja sen valmistelun eteneminen. Tapaamiset antoivat hyvän areenan yhteispohdinnoille ja -työstölle. Uuden rahoituskauden valmistelussa on ollut hyvä yhdessä tekemisen tunnelma ja se näkyi myös maaseutuverkoston tilaisuuksissa.

Maaseutuverkosto tarjosi erityistä tukea Päijät-Häneen ja Etelä-Savon Leader-ryhmille. Molemmilla alueilla on tekeillä Leader-ryhmien yhdistymiset. Vuonna 2020 alkanut muutostukikoulutus jatkui 2021 vuoden aikana. Muutostukikoulutuksen tarkoituksena on tukea ryhmiä siten, että Leader-ryhmien yhdistymiset olisivat mahdollisimman sujuvia.

4.3 ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteistyön parantaminen

ELY-keskusten ja Leader-ryhmien joustava yhteistyö on Leader-työn kannalta hyvin olennainen asia. 2023 alkava rahoituskausi tuo muutoksia myös ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rajapintaan. Rahoituskausien vaihdos on luonteva hetki miettiä, miten hyvin yhteistyö toimii ELY-keskusten ja Leader-ryhmien välillä, millä tavalla pystytään ennakoimaan tulevan rahoituskauden muutosten vaikutukset ja mitä alueet voivat oppia toisiltaan yhteistyön tekemisestä.

Maaseutuverkostopalvelut toteutti syksyn aikana kehittämisprosessin, jossa kartoitettiin ELY-Leader-ryhmien välisen yhteystyön kehittämistarpeita ja mietittiin ratkaisuja yhteistyön edistämiseen. Kehittämisprosessiin valittiin mukaan kolme pilottialuetta: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Kaakkois-Suomi. Pilottialueilla toteutettiin s kahden tapaamisen sarjat, joissa ELY-keskusten ja Leader-ryhmien väki kävi läpi yhteistyön nykytilannetta ja kehittämistarpeita.

Palaute tilaisuuksista oli positiivista; ne koettiin hyödyllisiksi. Pilottialueiden keskustelun pohjalta voidaan sanoa, että valtaosin ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteistyö toimii hyvin, vaikka kehitettäviäkin kohteita on. Keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiselle on tarvetta, erityisesti kannattaa panostaa säännöllisiin ja tavoitteellisiin tapaamisiin. On tärkeää, että ELY-keskusten ja Leader-ryhmien asiantuntijat tutustuvat toisiinsa ja toistensa toimintaan; on kysymys kumppanuudesta. Alueitten välillä ja alueiden sisälläkin on toimintaeroja, toimintamallien jakamista ja toisilta oppimista olisi syytä vahvistaa

Pilottialueiden oppeja ja keskustelujen tuloksia jaettiin syksyn Leader-ajankohtaispäivässä koko kenttään ja keskustelu jatkuu vielä vuoden 2022 puolellakin.

ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteistyön kehittäminen on hyvä esimerkki verkostotyöstä. Siinä toteutui koko prosessi. Havaittuun haasteeseen pureuduttiin kolme erimerkin kautta. Toimijoille tarjottiin mahdollisuus keskustella johdetusti eri osapuolten kanssa toiminnan kehittämisestä. Havainnot itsessään olivat yksinkertaisia: opitaan tuntemaan toisiamme ja toisten tekemistä entistä paremmin, kanssakäyminen täytyy olla säännönmukaista ja sillä pitää olla rakenne ja otetaan oppia myös muilta alueilta. Lopuksi havaintoja ja oppeja jaettiin laajemmalle joukolle.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Muokkauspäivämäärä: May 9, 2022