Luomulammas 2

Ekofår i växthus

Lapska vallhunden Gisa tar emot gästerna med ett skall. Husse Tommi Sundberg hälsar glatt från andra sidan gården, vid växthuset. Vänta nu – får skulle det ju finnas här, inte tomat- och gurkodling?

Snart hörs ett bä och genast instämmer en hel kör med får som bor i växthuset.


– På de nationella fårdagarna fick jag idén att bygga ett växthus i stället för ett fårhus. Jämfört med ett traditionellt fårhus är det här ljusare och håller värmen bra. Redan i februari börjar solen värma inomhus, förklarar Sundberg.


Sundberg är VVS-ingenjör till utbildningen och gör också sådana jobb ännu. Familjen Sundberg beslöt sig för att slå sig ner i Oxkangar i Vörå skärgård när Tommis morbror lovade sälja mark där. Nu bor morbror i granngården och på andra sidan vägen finns Sundbergs mors barndomshem. Tommis hustru har sina rötter längre bort, i huvudstadsregionen.


– Egentligen var det min hustrus idé att vi skulle flytta hit, svarar Sundberg på frågan om det var lätt för en svenskspråkig österbottning och en finskspråkig nylänning att hitta en gemensam boningsort.


Växthuset byggdes 2011 och de första fåren skaffades från en fårgård i mellersta Finland som lade ner verksamheten. Sundbergs har nu cirka 40 får av finsk lantras och ett tiotal baggar. Gården säljer ekologiskt kött.


– Lantrasdjur och ekoproduktion var val som föll sig naturligt. Man behöver inte spruta gift på åkrarna. Fodret är förstås lite dyrare och pappersexercis krävs, men pappersarbete är det med konventionell odling också.


Sundberg kommer att öka storleken på sin hjord, gärna skulle han också skaffa några kvigor av finsk boskap. Sundberg tycker att finsk boskap skulle kunna uppskattas ännu mer. Nu för tiden gynnar många utländska raser, till exempel highland cattle.


Som att valla börskurserna


Kring Sundbergs gård finns det mycket betesmark för fåren. De äldsta fåren får traska ut ur växthuset när de själva vill. Fåren utför ett viktigt arbete genom att beta och hålla landskapet öppet.


Från NTM-centralen i Österbotten har Sundberg fått stöd till unga jordbrukare samt stöd för uppfödning av lantraser, ekologisk husdjursproduktion och landskapsvård. Ersättningen för landskapsvård går närmast till att bygga stängsel och underhålla dem.


– Om man jämför med VVS-arbetet så tar det här jobbet hälften mer tid och ger hälften mindre inkomster. Utan stöd skulle det finnas två alternativ, att sluta helt eller att fördubbla köttpriset. Då skulle det troligen börja importeras mer kött.


Fastän arbetet binder en njuter Sundberg av att det är naturnära.


– Det är roligt att följa med hur fåren släpps på bete på våren och hur fint de sköter landskapet. Vi ser alltid också ivrigt fram emot lamningen.


Hunden Gisa hoppar omkring på högarna av hö och familjens minsting Frej, 3 år, hjälper sin pappa. Snart är morgonrutinerna avklarade, hö och foder utdelat. Husbonden förevisar ännu de ståtliga baggarna i den intilliggande byggnaden.


– Fåren är som börskurserna: när en rusar åt ett håll följer hela resten av skocken efter i full fart, sammanfattar Sundberg leende fårens innersta väsen.


Det är leendet hos en jordbrukare som är nöjd med sitt jobb.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.