Purholan vasikat viihtyvat igluissa

På Purhola trivs kalvarna i igloor

På sin mjölkgård Purhola gjorde Janne och Pia Puttonen en investering som förbättrade produktionshygienen och djurens välbefinnande: de skaffade sig 35 kalvigloor.

På Purhola mjölkgård i Juva vistas numera nöjda kalvar i igloor. Till gården skaffades igloor i två olika storlekar, mindre med frontgrind och större med förgård.

Purhola har ett svalt lösdriftsstall med gardinväggar som rymmer cirka 160-170 mjölkkoplatser, och antalet kalvar som föds per år är ungefär lika stort. Igloorna underlättar situationen jämfört med tidigare då gårdens gamla båsladugård hade sju små kalvkättar och en gruppbox.
– Det var alltid panik hur vi skulle få småkalvarna att rymmas, minns Pia Puttonen, värdinnan på Purhola. – Nu är sju igloor lediga, så vi behöver inte bekymra oss fastän många kor kommer att kalva under de närmaste dagarna, fortsätter Pia.

Alla kalvar på Purhola placeras till först i småigloor med frontgrind. Vintertid har småkalvarna ulltröjor som ger extra värme. När tjurkalvarna är tre veckor gamla går de till förmedling och kokalvarna flyttar till större igloor med förgård.

Purhola

Till igloorna med förgård skaffades också kombinerade fodertråg i vilka det är enkelt att dosera stråfoder och kraftfoder

Purhola2

I alla igloor monterades låsanordningar för napphinken. Låsanordningen fäster napphinken på plats så att kalven inte kan välta den.

Investeringen gav bättre produktionshygien

Kokalvarna vistas i de större igloorna under hela dricksutfodringsperioden, dvs. ett par månader, och efter det flyttar de till gruppboxar. Igloorna tvättas alltid innan en ny kalv flyttar in.

Småigloorna rengörs med tre veckors mellanrum och de större med ett par månaders mellanrum. För rengöringen flyttas igloorna till tvättplatsen där de tvättas med högtryckstvätt och ströet städas bort med en liten hjullastare. De rena igloorna förs tillbaka till sina platser och får ren torv och halm som strö. På så sätt finns det alltid en ren igloo som väntar på varje nykomling.

Fundera noga på placeringen

På Purhola är igloorna placerade i ett tidigare bal- och torvförråd.
-Det vore bekvämare att ha mjölkrummet och vattenposten närmare, så att vi kunde tvätta napphinkarna här nära. Nu måste vi transportera hinkarna fram och tillbaka, grämer sig Pia. I övrigt är balförrådet ett bra ställe för igloorna.
-Det har varit en lyckad lösning. Om vi nu byggde ett djurstall för igloorna skulle vi veta hur mycket utrymme det behövs och hur de bör placeras, funderar Pia.

-Det finns så mycket plats i lösdriftsstallet att det totala antalet kor går att utöka till tvåhundra, och i det skedet behövs fler igloor, säger Pia och tillägger att hon drömmer om en dryckesblandare med doseringspump. – Med den kunde vi enkelt och snabbt dosera kalvarnas dryckesportioner.

Man har inte följt med kalvarnas dygnstillväxt, men husbondeparet på Purhola tycker att kalvarna trivs och mår bättre än i den gamla ladugården.
-Alla är pigga och glada. Ingen hosta eller diarré och fodret smakar bra, säger Pia och Janne nöjt.

Och så här trivs kalven Paistos i igloon:

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.