Antero ristimaki verkkosivulle

Tusen välmående nötkreatur räcker

Husbonden på Ristimäki gård, Antero Ristimäki, har gjort modiga satsningar på landsbygdens framtid. Han har byggt tre stycken kalla lösdriftsstall på 2400 kvadratmeter. Inklusive gödselstäder och foderförråd är mer än en hektar under tak. Ungefär tre hektar gårdsplan är asfalterad.

– Det är självklart att utan investeringsstöd för landsbygden hade så här stora grejer förblivit bara en dröm, medger han.

Ristimäki har uppfödningsstall med ströad botten. Utomhusuppfödningen i kalla lösdriftsstallar gynnar djurens välbefinnande och hälsa

– Som producent är det viktigt för mig att djuren har det så bra som möjligt. De får röra sig fritt i ett stort utrymme. I en cirka tvåhundra kvadratmeter stor inhägnad vistas 27 djur.

Ristimäki anser att det nuvarande antalet, drygt tusen nötkreatur, är lämpligt för att driva företagsverksamheten.

– Det lönar sig inte att utöka den här driften. Om jag expanderar ytterligare kommer det att ske inom bioenergisektorn.

Han hoppas att det skulle bli mer lönsamt att producera bioenergi i Finland.

– I Finland ligger vi åtminstone tio år efter läget i Mellaneuropa. Nu borde beslutsfattarna komma med morötter så att det lönar sig att recirkulera stallgödseln via ett bioenergikraftverk, tipsar han.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.