Kylia kannattaa tukea 900

Kyliä kannattaa tukea, koska kylät pitävät huolta kyläläisistään

Rauman kaupungin Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille -kylähanke palkittiin valtakunnallisella Vuoden vanhusteko 2017 -palkinnolla. Kylähanke lisäsi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kylätoiminnan kautta ja ehkäisi samalla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Vanhuspalveluiden kylähankkeen tavoitteena oli tukea sitä, että ikäihmiset pärjäisivät mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Virkistystoimintaa ja ”mökkeytymistä” ehkäisevää yhteistä toimintaa juurrutettiin 12 kylään, joissa toimintaa suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa.

– Osassa kylistä toimintaa oli jo ennestään, mutta syntyi myös uusia ryhmiä. Yhdessä kehitettiin toimintaa ja uusia ideoita. Moni olemassa ollut porukka tiivistyi ja voimistui ryhmänä ja saatiin uusia osallistujia. Melkein joka kylällä jatkuu toiminta muodossa tai toisessa, kertoo hanketta vetänyt ”kyläluuta” Tanja Hakulinen.

Tanja Hakulinen on koulutukseltaan geronomi (AMK) ja suuntautunut vanhustyön kehittämiseen. – Jännittävää on ollut huomata, että kaikki kylät ovat erilaisia, mutta silti niin innostuneita, hän sanoo.

Tavoitteena oli nimenomaan auttaa alkuun monisukupolvista toimintaa ja tässä myös onnistuttiin.

– Yhteisöllisyyden merkitys on silminnähtävissä. 87 osallistujaa 107:stä kertoi saaneensa toiminnan kautta uuden kaverin. Se oli mielestäni yksi parhaimmista tuloksista.

Kokoontumisia järjestettiin omilla ja naapurikylien kylätaloilla sekä muissa tiloissa kylien läheisyydessä.

– Tärkeää on, että on mahdollisimman tuttu paikka, ettei tarvitse vierastaa. Ihmiset ovat kulkeneet kimppakyydillä ja kavereiden kanssa. Aina on löytynyt joku kuskiksi.

Yhdessä tekemistä on ollut monenlaista; tuolijumppaa, hyväntekeväisyyskäsitöitä, yhteislaulua, paikallishistorian tutkimista ja tanssia.

– Tanssi on loistavaa toimintaa ikäihmisille. Liikuntana se kehittää tasapainoa, ja samalla luo sosiaalisen tilanteen ja fyysisen kosketuksen toiseen ihmiseen. Tanssi on monella tapaa voimaannuttavaa. Jos kulkeminen on hankalaa, voidaan tanssintaso tehdä jokaiselle sopivaksi.


Ari Impola vetää alueiden välistä Kyläelämää Satakunnassa 2017 -hanketta, jossa syntyy 36 kyläelokuvaa satakuntalaisista kylistä. Kylähankkeen toimijoista useampi osallistui kyläelokuvien tekemiseen ja materiaalin tuottamiseen. Tanja Hakulinen kertoo tämän olleen yksi parhaista jutuista monelle.

Yhdeksi parhaimmaksi tuotokseksi Hakulinen nostaa yhdessä Kyläelämää Satakunnassa 2017 -hankkeen kanssa tehdyt kyläelokuvat.

– Kyläelokuvien kautta saatiin taltioitua paljon kylien paikallishistoriaa. Elokuvia tehtäessä näin, miten ikäihmiset voimaantuivat siitä, että he olivat asiantuntijoita, heillä oli jotain arvokasta jaettavaa muille ja että he olivat tarpeellisia. Nämä ovat tärkeitä tunteita ikäihmiselle, jotka eivät enää ole työelämässä mukana.

Hakulinen sanoo, että tarve toiminnan lisäämiselle laajemminkin on olemassa.

– Haasteena on se, kuka maksaa. Mutta jos nyt laitetaan rahaa tällaiseen ennaltaehkäisevään toimintaa, se säästetään seuraavina vuosina terveydenhoitokuluissa. Päättäjille on toki vaikea tehdä päätöksiä, koska tulokset näkyvät vasta vuosien päästä.

– Kyliä kannattaa tukea, koska kylät pitävät huolta kyläläisistään.

Hanke päättyi syyskuussa 2017. Tanja Hakulinen jatkaa aloittamaansa työtä Rauman kaupungin vanhuspalveluissa Rauman palvelutorilla palveluvastaavana.


Vuoden vanhusteko -palkinto 2017 nostaa vanhustyön arvostusta

Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat Leader Ravakan tukeman Rauman kaupungin vanhuspalveluiden Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille -hankkeen Vuoden vanhusteko -tunnustuksella. Perusteluina palkinnolle oli mm. että Rauman kaupunki on toiminut aloitteellisesti ja ennaltaehkäisevästi tarjoamalla hankkeessa erilaisia osallistumisen muotoja ja kokoontumispaikkoja.

Raadin mukaan hanke on onnistunut esimerkki yhteisöllisyyden tukemisesta, jossa toiminta on viety lähelle hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvia ikääntyneitä. Erityisen arvokkaan hankkeesta tekee se, että ikääntyneet ihmiset oman elämänsä parhaina asiantuntijoina ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kotona asumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto jakavat vuosittain palkinnon hyvälle vanhusteolle tai hankkeelle. Palkinnon suuruus on 5000 euroa. Tunnustuksella halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille - Rauman kaupungin kylähanke Facebookissa.

Juttu on julkaistu myös Satasilta.fi:ssä 8.11.2017

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.