Hyvinvointia maatilalta3

Maatilapäivätoimintaa: eläimiä, yhdessäoloa ja virkistymistä

Keski-Suomessa on kokeiltu, miten ikääntyvien päivätoiminta soveltuisi osaksi maatilojen arkea. Neljä keskisuomalaista maatilaa Hankasalmella, Petäjävedellä ja Uuraisilla toivotti ikäihmiset tervetulleiksi kylään. Kokemusten mukaan maatilapäivillä oli merkittävästi vaikutuksia vanhusten hyvinvointiin.
  • Ikääntyneet saivat osallistua maatilan arkeen ja tehdä hyödyllisiä, itselle merkityksellisiä asioita oman jaksamisensa mukaan 12 kertaa jokaisella paikkakunnalla järjestetyillä maatilapäivillä.

- Syötimme karitsoja, hoidimme kukkapenkkejä, keräsimme marjoja, rakensimme hyönteishotelleja, teimme lampaiden villasta pohjalliset ja laitoimme heinää seipäälle, kertovat maatiloille osallistuneet ikäihmiset.

Maatilan päivätoiminnalla vaikutuksia liikkumiseen, toimintakykyyn ja mielialaan

Kokemukset päivätoiminnasta maatiloilla ovat olleet rohkaisevia.
- Osallistujat kertoivat päivistä tulleen kovin merkityksellisiä ja odotettuja – aina pois lähtiessä odotettiin jo seuraavan viikon maatilapäivää, kertovat hankevetäjät Salla Partala ja Laura Kymäläinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenteristä.

”Pienet työtehtävät tilalla tuntuivat hyvältä. Tuli tunne, että oli hyödyksi.”

Päivätoiminnan vaikutuksia ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin selvitettiin testeillä ja haastatteluilla ennen ja jälkeen maatilajakson. Puolet vastaajista koki liikkumisensa ulkona lisääntyneen päivätoimintakauden aikana. Kolmanneksella aktiivisuus oli pysynyt kiitettävästi ennallaan ja 15 % koki liikkuvansa kesän päätyttyä ulkona vähemmän kuin keväällä.

Useampi vastaaja totesi liikkumisrohkeutta tulleen omissa kotiympyröissäkin enemmän, kun mukavan tekemisen myötä mahdollisia liikuntakyvyn ongelmia ei aina muistanut tilan touhuissa ajatella.
- Parasta palautetta lienee se, että maatilalle tullessa mukana olleet kävelysauvat ovat kissojen ja koirien kanssa etsittävinä kotimatkalle lähdettäessä, naurahtaa Salla Partala.

Ikäihmisistä 40 %:lla toimintakyky parani maatilajakson aikana. Kolmanneksella muutosta ei tapahtunut ja loppuneljänneksellä tulos heikkeni ensimmäisestä mittauksesta. Ikääntyvien kohdalla myös muuttumaton tulos on positiivinen tulos, sillä iän myötä toimintakyvyn tasaisessa ylläpitämisessäkin riittää monilla haastetta.
- Lyhyt toimintajakso maatilalla huomioiden tulokseen voidaan olla erittäin tyytyväisiä, sillä päivätoimintakausi saattoi osaltaan olla ylläpitämässä tai parantamassa osallistujista 76 %:n fyysistä toimintakykyä, kertoo Partala.

”Enpä olisi nuorena osannut kuvitella, miten hauskoja päiviä saa vielä vanhana kokea”

Myös mielialaan liittyvät testaukset noudattelivat toimintakykymittausten tuloksia, sillä vastaajista 39 % koki mielialansa parantuneen kesäkauden aikana, 36 %:lla tulos pysyi ennallaan ja neljännes koki mielialansa huonontuneen.

- Osa vastaajista kommentoi mielialansa heikentyneen nimenomaan päivätoiminnan päättymisen vuoksi, sillä mukavaksi koetun toiminnan korvaaminen muulla mielekkäällä tekemisellä vie oman aikansa, kuvailee Salla Partala.

Kuten palautteet osoittavat, jo lyhytkin toimintakausi maatilaympäristössä vaikuttaa positiivisesti ikääntyvien toimintakykyyn, aktiivisuuteen ja mielialaan. Maatilapäivätoiminnalla ei ole tarkoitus syrjäyttää perinteisiä palveluja, mutta se voisi tulevaisuudessa toimia lisätarjontana ja vaihtoehtona ikääntyville.
- Kokeilun kautta saimme mallin maatilapäivätoiminnasta, jota voidaan lähteä kehittämään edelleen esimerkiksi suoraan yritysten, maatilojen tai kuntien kanssa, visioi Partala.


Hanke on saanut maaseuturahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta

Lue lisää hankkeesta: https://hyvinvointiamaatilalta.wordpress.com/

8.3.2018

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Virpi Rantanen, Jenni Tiainen Sykettä-viestintähanke, Keski-Suomen Leader-ryhmät
Kuvat: Laura Kymäläinen ja Niklas Syrén

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.