Huttaroo verkkosivuille

Huttaroos bitar föll på plats

Huttaroo Oy:s grundare Anna Koskimäki och Kati Auranen fick en bra start på sitt företag tack vare landsbygdsfondens företagsfinansiering. Huttaroos idé var att tillverka smycken och andra prydnader utifrån kundens skisser och verksamheten fick fart under vingarna.

– Vi fick företagsfinansiering till landsbygden för att marknadsföra och göra reklam och med finansieringens hjälp kunde vi sätta i en större växel i många avseenden. Bitarna föll på plats och vi kunde komma igång på ett helt annat sätt än vi hade kunnat på egen hand, berättar Kati.

Företagets grundare är utbildade inom vårdbranschen och de värdesätter återvinning och hantverk. I Huttaroo har kvinnorna kombinerat cirkulär ekonomi, digitalisering, minnenas kraft och sina egna nätverk.

Huttaroo är ett webbaserat företag som tillverkar unika småprodukter som smycken och nyckelringar av rostfritt stål. Produkterna är i huvudsak tillverkade av restprodukter från metallindustrin och återvinningsmaterial.

– Kunden kan beställa en produkt utgående från en skiss, en logotyp, ett ljud eller exempelvis en nyfödd babys fotavtryck. Vi förevigar kundens minnen genom att skapa smycken av känslor, beskriver Anna.

Huttaroo fick år 2017 Liiveris diplom för gott utvecklingsarbete. Utvecklingsivern fortgår alltjämt: de kreativa företagarna har nu riktat blickarna mot internationella marknader.

– Som bäst funderar vi på olika kanaler och sätt att erövra världen. Vi ändrar webbsidorna så att de bättre lämpar sig för den internationella marknaden. En innovativ och unik produkt ger obegränsade möjligheter till internationalisering, slår Kati fast.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.