Unimuna piispanen 850

Sovkapslar till folket!

Jussi Piispanen, företagare i Pieksämäki, kläckte idén år 2011 när han började få nog av eländiga flygresor, långa transittider och att sova på flygplatsens golv.

-Efter att jag träffat en annan som flugit mycket, Esko Koikkalainen, bestämde vi att något måste göras åt saken. Jag har också en kompis, Jukka Hämäläinen, som har en lång karriär bakom sig inom luftfartssektorn, inom såväl Finnair som British Airways ledning. Jag berättade för honom om min idé om en sovkapsel där man kan sova eller vila på flygplatsen, berättar Piispanen under en paus på Företagarfinansieringsdagen i Pieksämäki.

I korthet går idén alltså ut på att resenären inte behöver avlägsna sig från flygplatsen, gå igenom ytterligare säkerhetskontroller och leta hotell om transittiden inte är så lång. Jukka Hämäläinen trodde på sin idé och gjorde en intensiv marknadsundersökning genom att ringa sina kolleger runt om i världen. Han har hjälpt massor med GoSleep-företagets försäljning och marknadsföring.

Produktutvecklingslån för en bra idé

För sitt startupföretag hade Piispanen gedigen företagarerfarenhet från industripartihandeln och metallverkstadsektorn. Ett bra tillägg till innovationsprodukten var den arbetserfarenhet han fått från den lokala telefonoperatörens ICT-avdelning.
-Jag hade också information om projekt i bakhuvudet. När en lampa tänds får en företagare i Finland gott om hjälp av experter i inledningsskedet. Vi fick hjälp av Tekes (dåvarande Uppfinningsstiftelsen). Först kom riskfinansiärerna med och sedan NTM-centralen. För oss betydde detta att vi stärktes i vår tro på att det här går framåt, och så sökte vi Tekes produktutvecklingslån, berättar Piispanen.

Vila och avskildhet mitt i hetsen

Produkten intresserar inte bara flygplatser utan också byråer, receptioner och kontorslandskap. Långa dagar ger behov av vila och avskildhet. Detta har observerats framför allt i arbetsnarkomanernas förlovade länder, såsom Japan och USA.

Sovstolen har ett elektriskt flat-läge och skyddshöljet går att stänga. Höljet är perforerat så att man ser ut från kapseln men ingen kan se in i den. Det går också att arbeta i lugn och ro i utrymmet.


Flygplatserna har en värdinna som basar för produkten. Platsvärdinnan sköter om att kapslarna är rena och prydliga, tar betalt, har hand om kundernas väckningar, täcken och dynor. GoSleep dvs. sovkapslarna är öppna 24/7 och det finns 20-30 av dem per HUB-flygplats. De kändaste samarbetsflygplatserna är för närvarande Abu Dhabi, Amsterdam, Dubai, Hamburg, Helsingfors, Kuola Lumpur, Madrid, Moskva, Mumbai, New York, Tallinn och Tokyo.


Genast i början söktes produktskyddspatent hos PCT-Patent. Företagare Piispanen berättar att produkten är prissatt enligt high season- och low season och därför varierar priserna mellan 5 och 15 dollar per timme. Det mest köpta paketet ute i världen är dock den obegränsade unlimited-tjänsten som inkluderar dyna och täcke. Till priset 49 dollar får en resenär därmed använda stolen så länge han eller hon behöver mellan planbytena.


Sovkapslarna står i prydlig rad och väntar


Hur vågade mannen från Pieksämäki ta steget ut i världen?

-Jag klarar mig på ”rallyengelska”, säger Piispanen. Bara man inte lyssnar på finländska konsulter så kan man utan bekymmer flänga runt i världen. En stor del av människorna anser att finnarna är pålitliga men alltför snälla. Vi behöver inte vara snorkiga eller ohyfsade, men vi måste tro på vad vi gör. Man ger inte respekt utan den vinner man, sammanfattar Piispanen.


Tekes och Team Finland har på nätet lagt ut en sonderingsblankett för företagare som har mer utbredda visioner om tillväxt. Experter besvarar förfrågan inom cirka en vecka och det kan ge den knuff framåt som behövs för en ny innovation. Att planera finansieringen kräver i dagens läge att man sätter sig in i olika finansieringsalternativ som är väldigt mycket annat än bara traditionella banktjänster.


Den som har ett litet eller medelstort företag kan lätt bli förvirrad av alla sinsemellan kompletterande finansieringsalternativ med många olika alternativ, framför allt för tillväxtföretag. Det finns såddfinansiärer, massfinansiärer, kapitalplacerare, europeiska förhandsfinansieringsinstrument, affärsänglar och bankdirektörer.


Eeva Grannenfelt som talade på företagarfinansieringsdagarna anser att det aldrig tidigare har varit så här förmånligt att skuldsätta sig.
-Det har aldrig tidigare funnits en sådan möjlighet till finansiering som EU:s investeringsbank som inte ens eftersträvar vinst.
EIB har inget vinstsyfte utan den stöder tillväxt och sysselsättning i Europa samt EU:s olika politiska målsättningar med sin finansiering.

Grannenfelt berättade att ju större nyttighet desto mera sällan vill företaget köpa in den till sin egen balansräkning.
-GoSleep Sovkapslarna är ett bra lokalt exempel på att det var en tvungen sak att snabbt få ut produkten på export, säger Grannenfelt som har lång erfarenhet som placerare.

16.11.2017

Artikeln har också publicerats på Maaseutukuriiri.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Tiina Judén
Foto: Tiina Judén och GoSleep

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.