Finn angus

Det är bra att växa på landsbygden

På landet kan man bygga upp en framgångsrik och växande affärsverksamhet. Så anser åtminstone Juha Alatalo som är verkställande direktör för andelslaget Finn Angus Osuuskunta. Producentägda Finn Angus som har högklassigt finländskt biffkött som sin ledstjärna är ett företag som växer. Via TillväxtOpen fick man mer energi och mod till verksamheten.

– Mina erfarenheter visar att ett företag nog kan utvecklas och växa på landsbygden. Det behövs entusiastiska, kunniga människor som tror på sin sak, säger Alatalo.

Man måste också våga göra saker på ett annat sätt än förr.

– Det krävs mod att ta ekonomiska risker och skilja sig från mängden. Hos oss betyder det högklassig boskap som föds upp av kunniga producenter, utan antibiotika och genmodifierat foder. Dessutom behöver man lita på att arbetet kommer att bära frukt till sist, betonar Juha Alatalo.

Finn Angus inledde samarbete våren 2017 med Pan Nordic Meat Oy som är specialiserat på import av kött. Tack vare samarbetet är hela produktionen i praktiken redan såld.
– Bra samarbetspartners är livsviktiga för oss, eftersom vi också vill öppna exportmarknaden för finländskt angus-biffkött. Med Pan Nordic Meat fick vi massor med kunskap om marknadsföring och försäljning både för hemlandet och för export. Till råga på allt har våra företag samma värderingar – det är ingen självklarhet minsann, berömmer Alatalo.

TillväxtOpen gav mer råg i ryggen

I våras fick andelslaget inte bara en ny samarbetspartner utan också mer råg i ryggen genom TillväxtOpen. Det bästa enligt Alatalo var responsen som gavs av erfarna mjölnare och andra deltagare.
– Sparrandet fick en att fundera på saker från nya synvinklar. På samma gång fick vi en mängd nya kontakter.
Många av deltagarna var liksom Finn Angus på väg att ta steget mot tillväxt.
– På TillväxtOpen fick oss att tala samma språk och vi blev uppmuntrade att ta fram nya idéer i en entusiasmerande och okonstlad miljö. Vi fick mer energi och mod att redan nu vara sådana som vi vill vara i framtiden, sammanfattar Juha Alatalo.

Fröet till tillväxt ligger i konsumenternas behov

Nuförtiden är konsumenterna intresserade av matens ursprung. De är redo att betala för ren och trygg närmat som är producerad utan antibiotika. Angus är marmorerat och mört kött, en upplevelse som smälter i munnen.

Producentägda Finn Angus fick sin början redan år 2013, men idén fick luft under vingarna vid årsskiftet 2015-2016 i och med den första affärsplanen och försäljningsstrategin. I juni 2016 såldes de första partierna läckert anguskött till konsumenterna.
– Hemläxorna ska göras ordentligt och före starten är det skäl att se till att startkapitalet räcker till. I planeringsskedet måste man genomgå en ordentlig strategiprocess. Den affärsplan som är resultatet och som uppdateras senare ska därmed utgöra ledstjärnan för arbetet. Också marknadsföringen ska inledas i tid, påpekar Alatalo. Det behövs en berättelse som bär affärsidén framåt.

Målet är att femdubbla produktionen jämfört med i dag, det finns utrymme på marknaden för sådana upplevelser och njutningar som Finn Angus kan erbjuda.

– Man ska se på världen med öppna ögon. Om någon väg stängs finns det alternativa rutter, uppmuntrar Juha Alatalo.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.