Matkailualan yrittajat kalamania1

Turistföretagarna förenade sina krafter -Nu kan vi erbjuda upplevelsehelheter

Fem aktiva företagare förenade sina krafter för att sätta turismen i Pieksämäki på världskartan. I samband med företagsgrupprojektet fick företagarna experthjälp för att identifiera nya kundgrupper och inrikta marknadsföringen.

Företagarna märkte att deras tjänster kompletterar varandra och att företagen är idealiskt placerade med tanke på turister: företagen ligger nära varandra längs huvudvägarna. Läget gör det möjligt att ta fram gemensamma produkter och idka gemensam marknadsföring, inte bara på nätet utan också längs vägarna. – Att utveckla ett företag som en företagsgrupp är förmånligare än att göra det på egen hand. Genom att bygga upp ett samarbete får alla aktörer del av nyttan, funderar företagare Kimmo Peltonen som deltar i företagssamarbetet. – Det här är en bra grupp och våra affärsverksamheter stöder varandra, fortsätter han.

Önskan om gemensamma produkter

I företagsgruppen kring turismen i Pieksämäki deltar restaurangen Anola Ravintola, Penado Oy som sköter Anolas golfbana, Kalamania Oy som ordnar utfärder inom fisketurism, den gamla bruksmiljön i Haapakoski och direktförsäljningshallen som drivs av Siikamäki direktförsäljningsandelslag. Som exempel på samarbetet nämner Anola Ravintolas företagare Peltonen den fiskdag som arrangerades i Anola och där Kalamania förevisade sina egna produkter. Peltonens önskan är att utveckla företagsgruppens gemensamma produkter samt att få synlighet på marknaden.

Golfbaneföretagare Pentti Vauhkonens mål i samband med projektet är att utveckla skötseln av banan samt verksamheten och marknadsföringen. Han tycker att företagsgrupprojektet har gett honom kamratstöd. Något nytt har projektet också fört med sig. – I och med projektet har Anolas golfbana marknadsförts också till spelare utanför Pieksämäki. Kulturen har förändrats och spelarna åker mer än tidigare runt och bekantar sig med nya banor under sommaren. En välskött bana som är i gott skick lockar också till sig spelare som inte bor på orten, säger Vauhkonen.

Siikamäkis direktförsäljningsandelslags direktförsäljningshall, som i tiderna grundades tack vare bybornas egen aktiva insats, säljer nästan allt från livsmedel till motorsågar och fungerar samtidigt som byns inofficiella serviceställe.
– Personalen har bra lokalkännedom och de kan berätta för kunderna var byns serviceproducenter finns, säger Peter Hartwig, andelslagets syssloman och aktiv i Pieksämäkis byaförening. Inom ramen för företagsgrupprojektet har andelslaget som mål att öka turist- och resetjänsternas omsättning.

Kärnan i byns service har öppet nästan varje dag under året. Direktförsäljningshallen håller stängt bara på jul- och midsommardagen. Andelslaget samarbetar också med olika föreningar och sällskap. I hallen säljs bl.a. fiskelov och byaföreningens böcker.

Reklam på nätet ger nya kunder

Kalamania Oy ordnar utfärder inom fisketurism både sommar- och vintertid. I Kalamanias utfärd ingår alltid guidning, mångsidig rådgivning och bränslen.

Inom företagsgrupprojektet har Kalamania utvecklat sin webbreklam. En undersökning av nyckelord håller på att färdigställas och i den utreds vilka sökord folk använder på nätet när de gör sökningar som rör fisketurism i Finland. Målet är att få bättre synlighet i sökmotorerna, både i Yandex som används i Ryssland och i Google.

Sökorden som fåtts fram i undersökningen används på webbplatsen och man hoppas att resultaten ska synas snabbt. Företagare Janne Parviainen har som mål att hitta nya potentiella kundgrupper från utlandet varifrån merparten av företagets kunder redan nu kommer. Avsikten är också att uppdatera företagets utrustning så att den bättre motsvarar kundernas önskemål.

Webbplatsen i skick

I den gamla bruksmiljön i Haapakoski producerar Vakkolan voima Oy ren grön energi med vattenkraft. De åtgärder som Vakkolan voima genomför inom företagsgruppen anknyter till Haapakoski sjömalmbruk som grundades år 1842 och till utvecklandet av turistprodukter kring bruksmiljön. Ett flertal turistgrupper bekantade sig redan senaste sommar med bruket och dess historia. Företagare Jari Väänänen tror att landsbygden i Savolax erbjuder sådan frid och ro som inte kan hittas i städerna.
– Projektet har gjort det möjligt för oss att låta utarbeta webbsidor och att få sidorna översatta till engelska. Önskemålet om webbplats kom från ryska turister, berättar Väänänen.
– Det är trevligt att jobba i grupp och att lyssna på andra företagare. Att utveckla turismen är ett hårt jobb och vi behöver all hjälp som finns att få, funderar Väänänen.

Bruksområdet omfattar en cirka 14 hektar stor tomt samt ett tjugotal gamla byggnader. Museiverket har bestämt att bruksområdet är en nationellt betydelsefull byggd kulturmiljö.


Projekt utan chef
Företagarna inom Pieksämäkis företagsgrupprojekt har varit aktiva och från första början vetat hur de vill utveckla sina företag. Projektet leds av företagarna, för projektchef saknas helt och hållet.
Projektet administreras av Pieksämäkeläiset ry vars byaombud samt byaföreningens frivilligjobbare sköter projektets löpande ärenden. Företagen deltar med lika stora andelar i projektets gemensamma kostnader. För de företagsspecifika åtgärderna har vart och ett företag en egen budget och företagen sköter själva om att ärendena går vidare utifrån sina egna mål. Inom ramen för projektet kan företagen som köptjänst skaffa sig bl.a. ekonomisk rådgivning eller en reklambyrås tjänster. Byaföreningen konkurrensutsätter tjänsterna. På så sätt går det att skräddarsy tjänsterna så att de lämpar sig för vart och ett företag och företaget får den lämpligaste och bästa möjliga sakkunskapen.

Blev du intresserad av de möjligheter en företagsgrupp kan erbjuda?

Projekt utan chef

Företagarna inom Pieksämäkis företagsgrupprojekt har varit aktiva och från första början vetat hur de vill utveckla sina företag. Projektet leds av företagarna, för projektchef saknas helt och hållet.
Projektet administreras av Pieksämäkeläiset ry vars byaombud samt byaföreningens frivilligjobbare sköter projektets löpande ärenden. Företagen deltar med lika stora andelar i projektets gemensamma kostnader. För de företagsspecifika åtgärderna har vart och ett företag en egen budget och företagen sköter själva om att ärendena går vidare utifrån sina egna mål. Inom ramen för projektet kan företagen som köptjänst skaffa sig bl.a. ekonomisk rådgivning eller en reklambyrås tjänster. Byaföreningen konkurrensutsätter tjänsterna. På så sätt går det att skräddarsy tjänsterna så att de lämpar sig för vart och ett företag och företaget får den lämpligaste och bästa möjliga sakkunskapen.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.