Kinnusen mylly 1000

Kvarnen i norra Österbotten valde att specialisera sig

Den största investeringen i Kinnusen Myllys historia – en splitterny havrekvarn – reser sig i Utajärvi. Projektet Finnish Food Innovations hjälper med att öppna exportmarknaden.

Kinnusen Mylly är ett familjeföretag redan i tredje generationen. Marja-Riitta Kinnunen, grundaren Armi Kinnunens sondotter, ansvarar för kvarnens marknadsföring och kommunikation.
– Det kändes som att vi inte kunde växa mera inom foder- och mjölsektorn. Vårt traditionella marknadsområde är viktigt för oss också i framtiden, men vi söker nu tillväxt också genom specialisering och internationalisering, säger Marja-Riitta Kinnunen.

Företagets investeringar påverkar hela området

– Vi bestämde att göra högklassig havre till vårt tredje ben att stå på. Det kräver dock en helt egen teknik och vi hade ingen havrekvarn. Nu håller vi då på att bygga en ny toppmodern kvarn i 7 våningar, berättar Kinnunen.

Det är frågan om ett treårigt projekt värt 9,5 miljoner. Norra Österbottens NTM-central beviljade finansiering ur EU:s landsbygdsfond för projektet. Enligt NTM-centralen ger projektet exportintäkter till regionen och skapar efterfrågan på högklassig havreproduktion vilket tryggar verksamhetsförutsättningarna för regionens jordbrukare.

– Tack vare projektet stiger havreodlingen på slätterna under Uleåborg i bästa fall till en helt ny nivå, vad gäller såväl kvalitet som kvantiteter. Man kan anse att Kinnusen myllys investeringar har avsevärda regionekonomiska multiplikatoreffekter, säger enhetschef Timo Lehtiniemi vid Norra Österbottens NTM-central.

Siktet inställt på kvalitetshavre som passar alla


– Produktionen startar våren 2019. Vi har redan börjat sluta kontrakt med jordbrukare och under den kommande våren sluts ännu fler, slår Kinnunen fast.

Kinnunens vill uttryckligen fokusera på ren havre. Det ställer stränga krav också på kontraktsodlarna. Odlaren får bättre betalt för ren havre än för vanlig, eftersom odlingen också kräver mer arbete.
– En kontraktsodlare måste åta sig att idka växelbruk med glutenfria grödor såsom potatis, rybs eller vallfoder. Det går alltså inte att odla grödor innehållande gluten på samma skifte. Också arbetsmaskinerna och transportmedlen som använts vid odlingen måste vara rena. På grund av risken för kontamination behandlar vi inget annat än ren havre i den nya kvarnen och samtidigt säkerställer vi att vår havre av toppkvalitet säkert lämpar sig för alla, betonar Kinnunen.

Från nära till nära eller långt bort?

Kinnusen Myllys motto har varit ”läheltä lähelle” (sv. ”från nära till nära”). Nu håller detta ändå på att ändras, eftersom den nya havrekvarnen kommer att producera 15–16 miljoner kilogram per år. – Från första början har vi varit medvetna om att enbart vår nuvarande marknad inte räcker till för den nya havrekvarnen. Tidigare exporterfarenheter har vi bara från norra Sverige.

Därför har öppnandet av exporten ingett betänkligheter. – Det var fint att det landsomfattande projektet Finnish Food Innovations råkade infalla samtidigt som vår investering. Projektet har gjort det lättare för oss att lära känna den internationella marknaden, säger Marja-Riitta Kinnunen.

Projektet Finnish Food Innovations som finansierats ur landsbygdsfonden har erbjudit sina deltagare avgiftsfria workshops och dessutom har deltagarna på egen bekostnad kunnat avlägga besök till mottagarmarknaden. – Inom ramen för projektet har vi snusat på trender, undersökt efterfrågan och utvärderat konkurrenter i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Japan.

Vem som helst kan naturligtvis kolla vad som finns på butikshyllorna på mottagarmarknaden. – Projektet gav oss emellertid en sakkunnigs infallsvinkel och hjälpte oss förstå vilken betydelse det vi såg har för just våra affärer. Vi fick också använda oss av lokal expertis, berömmer Kinnunen.

Deltagandet har burit frukt, för Kinnusen Mylly har fått marknadsundersökningen utförd på ett kostnadseffektivt sätt. – Dessutom har det varit intressant att byta tankar om export också med andra företagare inom livsmedelsbranschen, summerar Marja-Riitta Kinnunen.

22.2.2018

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.