Verkkosivulle

Arbetsutbyte och vikariat inom enheten Nätverkstjänster

Vid enheten Nätverkstjänster börjar oktober i omställningens tecken. Nätverksexpert Joel Karlsson åker på ett fem månader långt NEPT-arbetsutbyte till DG-AGRI. Nätverksinformatör Sinikka Torssonen inleder å sin sida en två veckors arbetsutbytesperiod vid Europeiska landsbygdsnätverksenheten ENRD i Bryssel.

Inom AGRI jobbar Karlsson vid enheten B.1 external communication and promotion policy. Enheten ansvarar för all kommunikation om den gemensamma jordbrukspolitiken samt för programmet för marknadsföring av europeiska livsmedel. Under sin arbetsutbytesperiod kommer Karlsson utöver arbetet med kommunikationsuppgifter också att utvärdera effekterna av det ovan nämnda marknadsföringsprogrammet. Medan Joel Karlsson är borta sköts hans uppgifter vid enheten Nätverkstjänster av Tommi Ylimäki. Ylimäki, som har arbetat som utvecklingschef vid Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, för med sig en stor dos företagarkunnande till landsbygdsnätverket. Ylimäkis arbetsuppgifter fokuserar därför på åtgärderna inom landsbygdsnätverkets arbetsgrupp kring framtidens företagsamhet på landsbygden.

Sinikka Torssonens arbetsutbyte vid Europeiska landsbygdsnätverket har sitt ursprung i det besök som Gaya Ducceschi från ENRD avlade i Finland i maj. Ducceschi var här för att bekanta sig med Finlands landsbygdsnätverksarbete. Nu kommer Torssonen att jobba framför allt med kommunikationsuppgifter vid Europeiska landsbygdsnätverksenheten under de två första veckorna i oktober.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.