5 two words what makes a village smart 1

Vänta inte, utan gör din by till en smart framtidsby

I Europeiska landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Smart Villages samlar man in exempel på smarta byar runt om i Europa. Nu är det skäl att plocka fram de bästa idéerna och skrida till verket!

Europeiska landsbygdsnätverkets dvs. ENRD:s arbetsgrupp Smart Villages höll sitt andra möte i Bryssel 7.12.2017, strax efter att Finland fyllt 100 år som självständig nation. Mer info om arbetsgruppen finns här: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en

Intressanta synpunkter kom fram från olika håll i Europa. Det är värt att beakta att programmen för landsbygdsutveckling genomförs på väldigt olika sätt. När folk från olika medlemsländer berättar om samma åtgärder låter det som om de kom från olika planeter. Alla har ändå samma mål, åtminstone i den här arbetsgruppen: att modernisera servicen på landsbygden och utveckla sociala innovationer för ökad livskraft och livsduglighet.

Även om man inom arbetsgruppen lägger fokus på smarta ting handlar initiativet ändå inte bara om att främja digitaliseringen. Digitalisering är förvisso ett verktyg som gör det möjligt att erbjuda mångsidigare och förnyad service.

Och fastän initiativet heter Smart Villages, smarta byar, handlar det inte enbart om byar utan snarare om områden, regioner, också samarbete mellan landsbygd och stad.

Olika länders exempel i en portal

ENRD håller på att samla olika länders exempel i portalen Smart villages, men den är ännu inte klar för publicering. Nu finns det inte tid att vänta på att någon annan gör den egna byn till en framtidens by. Nu är det dags att ta tag i saken. Dags att stjäla de bästa idéerna från hemlandet och andra länder och realisera dem.

I olika länder förnyar man servicen bl.a. via multiservicecentraler. I ett flertal länder (bl.a. Skottland, Irland, Frankrike) byggs multiservicecentralerna kring en pub. I Finland har vi vant oss vid att en bybutik eller byskola fungerar som centrum för servicen. Från Skottland hörde vi om ett exempel där en sommarfestival har gett upphov till bestående och lönsam företagsverksamhet. Annanstans inhyser samma byggnad både pub, café, mötes- och kurslokal samt post och vid behov också en kyrka. Irland förevisade en närapå självförsörjande by som det är skäl att bekanta sig med: Cloughjordan ecovillage

Mer info om dessa exempel ges i presentationerna: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-thematic-group-smart-villages_en

Det handlar om samhällsfrågor

Männen bakom hela initiativet är EU-parlamentsledamöterna Franc Bogovic från Slovenien och Tibor Szanyi från Ungern (bild nedan). De berättade att initiativet Smart Villages inte handlar enbart om landsbygds- eller regionpolitik, utan om samhälleliga frågor. Mat, tillgången på mat, livsmedelssäkerhet, att det finns bredbandsförbindelser, människors och varors mobilitet, välbefinnande och livskvalitet, kultur-, fritids- och motionsservice, hälsovård osv. Allt finns med i initiativet.

Många gånger hör man sägas att det behövs en kritisk massa för att genomföra ett bestämt initiativ, dvs. att det krävs ett tillräckligt stort antal människor för att få igenom förändringar. I Finlands smartaste by kommer det att finnas en tillräcklig kritisk massa – det behövs en smart attityd där kvantitet ersätts av kvalitet.

Tävlingen om Finlands smartaste by har byarnas framtida gärningar som mål. Tävlingen startar vid ingången av 2018. Håll dig uppdaterad.

Finlands representation i ENRD:s thematic working group består förutom av undertecknad av Marko Mäki-Hakola från MTK som också leder landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för framtidens landsbygdsföretag samt Sami Tantarimäki från Åbo universitet.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Marianne Selkäinaho / jord- och skogsbruksministeriet

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.