Yritysryhmahankkeet ovat kuin1

Företagsgruppsprojekt är som att pressa rybsolja

Koitsan Pito ja Palvelu i Parikkala deltar i hela tre olika företagsgruppsprojekt. Två av dem har med turismutveckling att göra och ett förbättrar utnyttjandet av digitalisering i företagsverksamheten.

- Som jag ser det är samarbete företagen emellan den enda möjligheten för sydöstra Finland att utvecklas. Andra sätt att hållas på kartan finns inte, säger Jukka Hämäläinen som tillsammans med Sirpa Tolvanen driver Koitsan Pito ja Palvelu.

Hämäläinen tycker att företagsgruppsprojekten som finansieras av landsbygdsfonden EJFLU är ett fint samarbetsverktyg, eftersom stödprocenten är hög och växelverkan mellan de medverkande företagarna uppstår.
- Stödet är sporrande. Deltagandet i företagsgruppsprojekt skapar möjligheter och det hänger på företagarna hur de tar vara på möjligheterna, fortsätter Hämäläinen.

Många företagsgruppsprojekt har startats i Imatra och Parikkala, som hör till Etelä-Karjalan Kärki-Leaders verksamhetsområde. Just nu är projekten fem stycken, och ett sjätte är i startgroparna.
- När ett projekt har fåtts i gång ger det draghjälp. Erfarenheten gör det lättare att bilda nya företagsgrupper. Och tidigare framgångar ger nya aspiranter tro på att de klarar sig de med, förklarar Markku-Pekka Antikainen som är projektrådgivare vid Etelä-Karjalan Kärki-Leader.

På allvar men inte allvarsamt

Att starta ett företagsgruppsprojekt kräver tid och arbete av både projektrådgivaren, projektadministratören och de medverkande företagarna.
- Projektidén finslipas under månadernas lopp. Det är som att pressa rybs. Först gör man upp skisser. Sedan när skruven dras åt och det krävs att företagen ska komma med planer och lägga fram produkter faller vissa företag bort. Till sist förädlas oljan, beskriver Antikainen processen.

Företagsgruppsprojekten är ett verktyg för precisionsutveckling av företag. Det sänker tröskeln för företagarnas deltagande.
- Att förbinda sig till projektet är lätt, eftersom det är fråga om en tillräckligt liten och kortvarig grej. Företagsgruppsprojekten försöker inte lösa alla problem i den här världen, sammanfattar Antikainen.

Etelä-Karjalan Kärki-Leader tar företagsgruppsprojekten på allvar men greppet är inte allvarsamt. Antikainen tror att den positiva och lättsamma andan och den uppskattning som parterna visar varandra är en stor orsak till att det ena företagsgruppsprojektet efter det andra ser dagens ljus.
- Imatran Seudun Kehitysyhtiö och våra andra samarbetspartner är gärna med på noterna. Några besserwissrar finns det inte, vi har roligt tillsammans och trots att åsikterna ibland går ordentligt isär är det ingen som hyser agg efteråt, säger han.

Oröjd snårskog kallar på Antikainen

Markku-Pekka Antikainen har arbetat med lokal utveckling hos Etelä-Karjalan Kärki-Leader sedan maj 1997. Han räknar ut att han har haft sitt finger med i omkring 500 projekt under den här tiden.
- Alla är de minnesvärda. Ett fullödigt liv och gräsrotsperspektiv har det varit, säger Antikainen.

Men alla gånger är inte ens en lokal utvecklares jobb en dans på gräsrotsnivå. Det hände sig en gång att Antikainen tillsammans med kollegan Riitta Bagge återvände från en arbetsresa av det mindre angenäma slaget. Längs vägen såg de en man med röjsåg härja i snårskogen.

- Vi började skämta om att nu stannar vi bilen och säger till typen att ta du och gör vårt jobb så sköter vi den här snårskogen i stället, småler Antikainen.

Tydligen slog den här händelsen rot i projektrådgivarens skalle, för vid jultiden lämnar Antikainen sitt nuvarande jobb för att flytta till hemgården i Siilinjärvi.
- Snårskogen kallar. Jag ska bruka jorden och göra skogsvårdsarbeten som blivit ogjorda. Vid sidan av det letar jag efter ett deltidsjobb. Idealet skulle vara något som är lite besläktat med Leaderarbetet och som jag skulle kunna göra tre dagar i veckan, planerar Antikainen.

Bild: Markku-Pekka Antikainen (t.v.) och Jukka Hämäläinen har lärt känna varandra tack vare många företagsgruppsprojekt.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Saija Räty
Foto: Saija Räty

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.