Future is europe verkkosivuille

Att se saker ur europeisk synvinkel

Hälsningar från Bryssel, Europas huvudstad! Jag vistades två veckor på arbetsutbyte vid Europeiska landsbygdsnätverkets (ENRD) enhet Contact Point. När min egen enhet Nätverkstjänster samordnar Finlands landsbygdsnätverk gör Contact Point samma sak, men på europeisk nivå. ENRD Contact Point lyder under EU-kommissionen.

Inom ENRD Contact Point jobbar sammanlagt 18 personer i fyra olika team: ledning/stödtjänster, upprättande av nätverk, insamling av information och kommunikation. Själv deltog jag i nätverksteamet och mellan varven tillbringade jag en halv dag med kommunikationsteamet i rummet bredvid.

Arbetsutbytet var en utomordentlig upplevelse och det viktigaste var helt enkelt att en stund få betrakta olika frågor ur europeiskt perspektiv. Det var också trevligt att få stifta närmare bekantskap med arbetsuppgifterna och arbetstagarna vid Contact Point och utbyta åsikter om många aktuella teman.

För mitt arbetsutbyte hade Contact Point skaffat mig en charmant hyresbostad på cirka 20 minuters promenadväg från kontoret. Contact Points kontor ligger i Bryssels EU-kvarter.


På väg från bostaden till jobbet på ENRD-kontoret. Andra sidan av Parlamentarium-byggnaden.

Planering av och kommunikation om evenemang

Vid Contact Point deltog jag i planeringen av Europeiska landsbygdsnätverkets (NTM) möte som ordnades på Cypern i november. Mötena är avsedda för EU-ländernas landsbygdsnätverksenheter (National Support Unit, NSU) och de arrangeras vanligen i samarbete med något medlemsland. Planerna för mötena godkänns alltid separat av kommissionens anställda.

Ett flertal medlemsländer anmäler vanligen sitt intresse för att ordna ett NRN-möte eller workshops för temagrupper. Contact Point för tabell över alla som arrangerat möten eller workshoppar och sådana som är villiga att arrangera. I Finland ordnades ett NRN-möte i form av ett innovationsläger i Jyväskylä i somras och en workshop för en temagrupp i våras.

I samband med NRN-mötet på Cypern arrangerades workshoppen Social inclusion, och de förberedande åtgärderna för den pågick samtidigt. För workshoppens förberedelser på nätet användes det finländska verktyget Wiima som presenterades för Europa under innovationslägret i Jyväskylä.

Utöver mötesarrangemang fick jag också bekanta mig med kommunikationsfrågor under mitt arbetsutbyte. Jag fick bland annat äran att vara den första som testade en ny interaktiv databas för Leadergrupper. Jag iklädde mig rollen av en finländsk aktör inom en Leadergrupp och gav respons på vad som fungerade i databasen och vad som kändes krångligt. Tillsammans med kommunikationsgruppen gick jag också igenom andra sidor på webbplatsen ENRD och lade fram önskemål om möjliga ändringar i dem.

En viktig sak inom arbetsutbytet var att få chansen att ge en knuff framåt åt en eventuell ENRD-kommunikationsworkshop. På innovationslägret i Jyväskylä startade vi upp verksamheten för ett europeiskt kommunikationsnätverk och nu är det skäl att gå vidare med saken.

Fika gav en svensk touche

När svenskarna fikar samlas de till en överläggning – vanligen med traktering – och diskuterar olika frågor. ENRD Contact points nya teamledare Michael Gregory hade för några månader sedan bestämt att varje torsdagsmorgon på CP ska börja med en svensk fikastund.

På fikastunden får hela enheten dryfta aktuella frågor tillsammans. Teamledaren Michael berättade om vad som hänt på seminariet i Ungern och det inspirerade till en mer allmän diskussion om Ungers nätverksverksamhet. Vid fikat diskuterades också att de anställda på Contact Point hade fått önskemål om att personligen vara mer aktiva på Twitter. Därför utlystes en intern tävling som pågår fram till jul: den aktivaste personen som fått flest följare belönas med ett överraskningspris. För att också de som inte behärskade Twitter skulle komma igång höll jag följande morgon en Twitterklinik.

Finland100-stämningar under den sista arbetsdagen. Gaya Ducceschini (till vänster) och David Lamb hör till nätverksteamet.

Lilla men komplicerade Belgien

Jag hann också besöka Belgiens båda landsbygdsnätverksenheter under en dag. Till först stack jag mig in i huvudkontoret för Flanders nätverksenhet som ligger i Flanders förvaltningsbyggnad i Bryssel. Det kändes speciellt att språket i det fransktalande Bryssel plötsligt bytte till flamländska, som i praktiken alltså är holländska.

Flanders är en mycket tätt bebodd del av norra Belgien. Alltför mycket landsbygd ryms det inte i Flanders. På landsbygdsnätverksenheten, anställda av delstaten Flanders, jobbade tre personer och deras arbete fokuserade till stor del på åtgärder inom jordbruket.

I Vallonien finns det mer landsbygd och mindre bebyggelse. I Vallonien talas det franska med undantag för ett litet tyskspråkigt hörn. Till skillnad från i Flanders och hos oss i Finland är Valloniens nätverksenhet ett privat företag som Valloniens regering köper tjänsterna av.

På evenemanget Innovationernas väg berättade en gårdsägare hur hans innovationer kom till.

Med Valloniens landsbygdsnätverksenhet fick jag komma långt ut på den belgiska landsbygden och ta del av deras program Innovationernas väg. Avsikten med Innovationernas väg att ta reda på hur jordbrukets innovationer fick sin början: vad var problemet och hur och varifrån började producenten söka en lösning.

När jag satte mig ner på min egen stol i Seinäjoki efter utbytet hade jag fått en mängd nya idéer, perspektiv och entusiasm. Ingen dålig resa minsann!

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Sinikka Torssonen / Nätverkstjänster
Foto: Sinikka Torssonen

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.