Avauskeskustelu 120219

Klimatförändringen på tallriken – den nyaste informationen om matproduktionens klimateffekter hördes i Jyväskylä

Vilka är matproduktionens klimateffekter? Hur kan maten produceras allt miljövänligare? De här miljörelaterade frågorna och många andra diskuterades i mitten av februari i Jyväskylä, där de nyaste rönen och den bästa praxisen avhandlades. På inbjudan av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och landsbygdsnätverket samlades 300 sakkunniga som utbytte information om jordbruket och miljön.

Under de två seminariedagarna bjöds det på miljöinformation under föreläsningar och ett stort antal workshoppar och på projekttorget. Också internationella exempel medverkade. Korta videofilmer om projekttorgets höjdpunkter finns på landsbygdsnätverkets Youtube-kanal.

Konsumenterna blir allt mer intresserade av matens klimateffekter och vill ha rak och begriplig information om dem. Det här var mediernas infallsvinkel när det gällde seminariet. Yle intervjuade generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen och Naturresursinstitutets forskningsprofessor Pirjo Peltonen-Sainio i Jyväskylä. Se inslaget om jordbrukets klimateffekter som Yles regionnyheter i Mellersta Finland gjorde (sändning 13.2.2019, från cirka 1.50 framåt) eller läs artikeln: "Voiko ruokaa tuottaa kestävästi?" (14.2.2019)

Avgörande ögonblick

Stunden är inne att avgöra hur matproduktionen ska styras i en allt klimatvänligare riktning. Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst en plan för hur EU:s jordbrukspolitik ska tillämpas i Finland under det inkommande årtiondet. I planen avgörs det hurdana ekonomiska incitament jordbrukarna kommer att få till stöd för klimat- och miljögärningar. Under workshopparna i Jyväskylä kunde deltagarna påverka ministeriets beredningsarbete.

I evenemanget deltog ett vittförgrenat nätverk av forskare, jordbrukare, tjänstemän och rådgivare. Också Livsmedelsverket var starkt representerat. I öppningsdiskussionen stod generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen för en introduktion till seminariedagarnas teman tillsammans med professor Juha Helenius från Ruralia-institutet och Naturresursinstitutets generaldirektör Johanna Buchert.

Mer inhemsk mat på bordet tack vare varumärkesstrategi

Den inhemska matens varumärke, matens klimateffekter och konsumentinformationen i anslutning till mat var teman för en workshop som leddes av överinspektör Piritta Sokura vid Livsmedelsverket. – En stor potential sågs i barn och ungdomar. För skolbarnsgrupper borde det visas varifrån maten kommer, och ett starkt varumärke för inhemsk mat bör byggas upp redan när barnen är små, lika effektivt som det byggs varumärken för snabbmat, berättar Sokura.

Sokura konstaterar belåtet att seminariets workshoppar gav fina möjligheter att nätverka och samtidigt var ett utmärkt tillfälle att påverka de kommande årens jordbrukspolitik.
– Många har velat vara med om beredningsworkshopparna som ministeriet ordnat. Det var fint att också det här seminariet gav tillfälle att påverka CAP-beredningen.

Miljöinformation bör spridas allt effektivare

Överinspektör Merja Uusi-Laurila vid Livsmedelsverket ledde en workshop om miljöinformation som en del av professionaliteten. – Diskussionerna under workshoppen resulterade i idéer om hur miljöinformationen kan spridas effektivare. Till exempel föreslogs ett ”Tinder” för miljöprojekt för att informationsutbytet mellan projekten ska förbättras. Jordbrukarnas miljöarbete skulle kunna göras känt för konsumenterna via samarbete mellan youtubare, berättar Merja.

Merja Uusi-Laurilas eget specialområde inom Livsmedelsverket är jordbruksrådgivning, och i anslutning till det utvecklade workshoppen en modell för smågruppsrådgivning. Grupprådgivningen skulle nå också sådana jordbrukare som inte har anlitat rådgivning för planering av miljöåtgärder på den egna gården.

Som intressanta tips beträffande den internationella seminariedelen nämner Merja två odlingsmetoder som har visat sig effektiva i studier: gipsspridning på åkrar och tillsättande av syra till flytgödsel. Nya metoder som de här behövs på gårdarna för att utsläppen ska minska

Johanna Buchert och Antti-Jussi Oikarinen intervjuades av Juha Helenius.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.