5 two words what makes a village smart 1

Älä odota, vaan tee kylästäsi älykäs tulevaisuuden kylä

Euroopan maaseutuverkoston Smart Villages -työryhmässä kootaan esimerkkejä älykkäistä kylistä eri puolilta Eurooppaa. Nyt kannattaa poimia parhaat ideat ja toimia!

Euroopan maaseutuverkoston eli ENRD:n Smart Villages -työryhmän toinen kokous järjestettiin Brysselissä heti Suomen täytettyä 100 itsenäisyysvuotta eli 7.12.2017. Työryhmästä löytyy lisätietoa täältä: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en

Mielenkiintoisia näkökulmia nostettiin esille eri puolilta Eurooppaa. Huomionarvoista on se, miten eri tavoilla maaseudun kehittämisohjelmia toteutetaan. Samat toimenpiteet kuulostavat olevan eri planeetoilta, kun eri jäsenmaiden ihmiset niistä kertovat. Samat tavoitteet kuitenkin kaikilla, ainakin tässä työryhmässä: maaseudun palvelujen uudistaminen ja sosiaaliset innovaatiot elinvoiman ja elinkelpoisuuden lisäämiseksi.

Vaikka työryhmässä keskitytään smart-asioihin, ei aloitteessa kuitenkaan ole kyse pelkästään digitalisaation edistämisestä. Digitaalisuus toki on väline, joka tarjoaa mahdollisuuksia palvelujen tarjontaan, monipuolisuuteen ja uudistumiseen.

Ja vaikka aloitteen nimi on Smart Villages, älykkäät kylät, ei siinä ole kyse pelkästään kylistä, vaan ennemminkin alueista, seuduista, myös maaseudun ja kaupungin yhteistyöstä.

Eri maiden esimerkkejä portaaliin

ENRD on kokoamassa eri maiden esimerkkejä Smart villages -portaaliin, mutta se ei ole vielä valmis julkaistavaksi. Nyt ei ole aika jäädä odottelemaan, että se joku muu tekee omasta kylästä tulevaisuuden kylän. Nyt on tartuttava toimeen. On varastettava parhaat ideat meiltä ja muualta ja pistettävä toteen.

Eri maissa uudistetaan palveluja mm. monipalvelukeskusten kautta. Useammissa maissa (mm. Skotlanti, Irlanti, Ranska) monipalvelukeskukset rakennetaan pubin ympärille. Suomessa on totuttu siihen, että palvelujen keskuksena toimii kyläkauppa tai -koulu. Skotlannista kuulimme esimerkin, jossa kesäisen festivaalin ympärille on syntynyt pysyvää ja kannattavaa yritystoimintaa. Toisaalla samassa rakennuksessa toimii pubin, kahvilan, kokoontumis- ja koulutustila sekä postin lisäksi tarvittaessa myös kirkko. Irlannista esiteltiin lähes omavarainen kylä, johon kannattaa tutustua: Cloughjordan ecovillage http://www.thevillage.ie/ Näistä esimerkeistä lisää esitysten kautta: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-thematic-group-smart-villages_en

Yksi teemaryhmä kokosi iltapäivän aikana kasaan tarkistuslistan, mitä monipalvelukeskuksen perustaminen vaatii:

Kyse on yhteiskunnallisista kysymyksistä

Koko aloitteen isät ovat EU:n parlamentin jäsenet Franc Bogovic Sloveniasta ja Tibor Szanyi Unkarista (kuva alla). He kertoivat, ettei Smart Villages -aloitteessa ole kyse pelkästään maaseutu- tai aluepolitiikasta, vaan kysymykset ovat yhteiskunnallisia. Ruoka, sen saatavuus ja turvallisuus, laajakaistayhteyksien olemassaolo, ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus, hyvinvointi ja elämänlaatu, kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntapalvelut, terveydenhuolto jne. ovat kaikki aloitteen sisällä.

Monesti kuulee väitteen, että tietyn aloitteen toteutuminen tarvitsee kriittisen massan eli muutoksiin tarvitaan riittävän iso joukko ihmisiä. Suomen älykkäimmässä kylässä tulee olemaan tarpeeksi kriittistä massaa - tarvitaan älykästä asennetta, jossa laatu korvaa määrän.

Suomen älykkäin kylä -kilpailu tavoittelee kylien tulevaisuuden tekoja. Kilpailu lähteen käyntiin vuoden 2018 alusta. Pysy kanavalla.

ENRD:n thematic working groupin Suomen edustus koostuu allekirjoittaneen lisäksi MTK:n Marko Mäki-Hakolasta, joka toimii myös maaseutuverkoston tulevaisuuden maaseutuyritys -työryhmän vetäjänä ja Sami Tantarimäki Turun yliopistosta.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Marianne Selkäinaho / maa- ja metsätalousministeriö
Kuvat: Marianne Selkäinaho / maa- ja metsätalousministeriö

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.