Gör det i Finland

Tänker du åka till Koli i sommar, eller väljer du Bali? Valet har stor betydelse för klimatet. Om du bestämmer dig för att turista i Finland behöver du inte pruta på upplevelserikedomen. Upplevelserna är kanske annorlunda, men garanterat intressanta.

Kampanjen Gör det i Finland – Bums iväg till landsbygden lyfter fram intressanta resmål runt om i landet. Syftet är att visa att det går att tillbringa en upplevelserik semester i Finland och att det är betydligt klimatvänligare än att ta flyget till platser som ligger längre bort.

På webbplatsen www.teesesuomessa.fi presenteras över 200 resmål på olika håll i Finland. De har delats in landskapsvis, så det är lätt att besöka flera av dem under en och samma tripp.

Turistbranschen stöds på många sätt genom landsbygdsprogrammet, som delfinansieras av EU:s landsbygdsfond EJFLU. Via programmet har turismen finansierats med 50 miljoner euro åren 2014–2018. Olika företagsinvesteringar har beviljats 30 miljoner euro, och projekt har beviljats 20 miljoner euro. Pengarna till turistföretag har kompletterats med privata medel, vilket betyder att de 30 stödmiljonerna har resulterat i investeringar för 120 miljoner euro. Förutom den direkta finansiering som turismen fått har tusentals olika investeringar som är tillgängliga för alla finansierats. Det är fråga om till exempel vindskydd, vandringsleder, badstränder och lekplatser.

Kampanjen Gör det i Finland är en del av landsbygdsprogrammets kommunikation, så de mål som presenteras är uttryckligen sådana som fått finansiering.

Kampanjen startar den 1 juni och pågår till den 31 juli. Kampanjidén kläcktes av landsbygdsprogrammets kommunikationsnätverk, där det ingår kommunikationsproffs i olika delar av landet. Bakom kampanjen står landsbygdsnätverkstjänsterna, Livsmedelsverket och Jord- och skogsbruksministeriet.

Man kan delta i kampanjen på sociala medier under hashtaggen #GörDetiFinland.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.