Landsbygdsnätverket.fi styr landsbygdsutvecklarna direkt till aktuella frågor

Landsbygd.fi som är gemensam webbplats för landsbygdsprogrammets aktörer erbjuder sina användare två sidor, varav den ena är riktad till stödtagare och den andra till dem som har landsbygdsutveckling som arbete. Det gedigna informationspaketet når du nu snabbare via direktadressen www.landsbygdsnätverket.fi.

Landsbygdsnätverket.fi (https://arkisto.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/) samlar all aktuell information, alla nyheter, evenemang samt allt annat som behövs i utvecklingsarbetet på en och samma sida. Har du till exempel redan studerat spalten Hälsningar från landsbygden och världen, dit aktörer runt om i landet skickar aktuella hälsningar? Nu är det skäl att lägga till Landsbygdsnätverket.fi bland dina egna favoriter!

Landsbygd.fi:s ingångssida fylls å sin sida med exempelberättelser om de möjligheter som landsbygdsfonden erbjuder stödtagarna. Berättelserna samlas in enligt tema från olika håll i Finland och de fungerar naturligtvis som bra hjälp också i ditt eget arbete när du behöver praktiska exempel.

Innehållet på Landsbygd.fi produceras av alla i landsbygdsnätverket tillsammans. Om du vill vara med hittar du länken för att skicka in material överst på landsbygdsnätverket.fi.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.