Nya landsbygdens innovationsgrupper efterlyses - ansökan har öppnats!

Nya landsbygdens innovationsgrupper efterlyses - ansökan har öppnats! Tidig upptäckt av sjukdomar hos nötkreatur med hjälp av värmefotografering, energismarta spannmålstorkar som drivs med bioenergi och återvinningsgödsel. Det här är exempel på projekt som fått innovationsfinansiering under tidigare år.

Innovationsgrupperna förbättrar jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Grupperna löser ett identifierat problem och skapar en innovation som kommer till allmän användning. Innovationsgrupperna består av företagare med ett konkret problem samt av experter som är väsentliga med tanke på problemet.

Ansökan är tudelad. Idéefterlysningen pågår från den 19 november 2018 till den 31 januari 2019. Kom med och lämna in en beskrivning av din projektidé. De lämpligaste idéerna kommer vidare till en andra ansökningsomgång som löper ut den 31 maj 2019.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett informationsmöte den 17 januari 2019 för att presentera redan finansierade EIP-projekt.

Ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansieras ca 10 - 12 innovationsgrupper under programperioden 2014–2020.

Landsbygdens innovationsgrupper (EIP): Ideefterlysning PDF 262kB
Landsbygdens innovationsgrupper (EIP): Ideefterlysning PDF 262kB , blankett

Mer information:

Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogbruksministeriet, tfn +358295162240, förnamn.efternamn@mmm.fi
Joel Karlsson, nätverksexpert, Nätverkstjänster, tfn 040 531 1966, joel.karlsson@maaseutu.fi
Lassi Hurskainen, sakkunnig Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.