Matproducenter säljer produkter från gårdarna direkt till konsumenter på Köp av bonden!-dagen 14.9.2019

Köp av bonden!-dagen uppmuntrar matproducenter att hålla öppet hus vid sin gård eller trädgård. Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter. Evenemangsdagen ökar kännedomen av och uppskattningen för den lokala matproduktionen. Makumatka Maalle -temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras berättelser.

Under dagen medverkar över 200 öppna gårdar, vilka besöks av över 1 000 närmatsvänner. Målsättningen är att så många landsbygdsföretag som möjligt öppnar upp sin gård under dagen. Besökarna vill stöda lokalt företagande och lära känna matens ursprung.

Hur kan jag anmäla mig gård?

Matproducenter och landsbygdsturismföretagare kan anmäla sig på evenemangets webbplats https://köpavbonden.fi. Anmälningstiden pågår som bäst fram till den 14 september. Ju tidigare man bestämmer sig för att delta, desto flitigare hinner man marknadsföra och förbereda sig för dagsevenemanget. På sidan finns mångsidiga tips för hur man ordnar öppen gård och vad man behöver tänka på. I producenternas egen Facebook grupp Osta tilalta! -päivän tuottajat kan man utbyta idéer och erfarenheter med andra producenter. Via evenemangets webbplats hittar intresserade besökare även enkelt vilka gårdar som medverkar.

Alla matproducenter i Finland kan hålla ett Köp av bonden! -evenemang på sin gård, även fastän man inte i vanliga fall säljer direkt från gården. Populära besöksmål har även varit de gårdar som har samarbetat med granngården och tillsammans ordnat evenemanget och gjort gemensam marknadsföring. Även hemträdgårdar kan t.ex. sälja äpplen från den egna trädgården.

Tilläggsinformation:

Lauri Hyttinen
Nätverksexpert
tfn 050 412 2422
lauri.hyttinen@maaseutu.fi

I arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, rikstäckande samordningsprojektet för livsmedelssektorn vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.