Framtidens landsbygdsföretagande - som vanligt är det full fart för arbetsgruppen mot slutet av året

Sysselsättning och produktion av tjänster är höstens huvudteman för arbetsgruppen. Kring dessa teman ordnas både evenemanget Integration 2018 och ett innovationsläger om närservicecentraler inkommande höst.

Nu pågår det sista halvåret för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Framtidens landsbygdsföretagande. Det utlovas en massa program som stödjer arbetsgruppens teman. Gruppens syfte är att gynna företagande på ett mångsidigt sätt, ge synlighet åt olika finansieringsmetoder, idka samarbete med olika grupperingar, få internationella exempel till hemlandet, hjälpa invandrare att få jobb vid företag samt förbättra den allmänna kännedomen om företagande.

En aspekt på arbetsgruppens insatser i höst är sysselsättningen. Ad hoc-gruppen för invandrarnas sysselsättning, som sorterar under arbetsgruppen, samlar in lösningar på hur man kan förbättra sysselsättningen av invandrare i landsbygdsföretag. Ett av ad-hoc-gruppens slutarbeten är en paneldiskussion under evenemanget Integration 2018.

Sysselsättningsaspekten stöds också av en landskapsturné som arbetsgruppen ordnar tillsammans med Företagarna i Finland, MTK och TE-byråerna. På landsbygdens företagsstödsseminarium diskuterar man företagsstödens effektfullhet och hur den kunde höjas. Material om detta har samlats under de senaste 30 åren.

Digitaliseringen för med sig nya tjänster

Arbetsgruppen Framtidens landsbygdsföretag tar också fram nya sätt att producera tjänster för landsbygden. Hur inverkar exempelvis 5G, näthandel och virtuell verklighet på möjligheterna att producera tjänster och på konsumtionen? På innovationslägret om närservicecentraler jobbar vi för att utveckla nya former av partnerskap och affärsverksamhetsmodeller med vilka områdets invånare kan få tillgång till digitala och fysiska tjänster.

Innovationslägret är ett led i Europeiska kommissionens initiativ Smarta byar och observationerna från lägret används för att främja temat i hela Europa. Lägret går av stapeln 26–28.11.2018.

Mer info:

Joel Karlsson, nätverksexpert
tfn 040 531 1966
joel.karlsson@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.