Nu sökes nästa Landsbygdsparlamentet –ort

Vill ni få besök från hela Finland? Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans i den Finländska landsbygden. Var? Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.
Landsbygdsparlamentet sammanför inspirerade aktörer, forskare, utvecklare och politiker från olika delar av Finland, Förra året arrangerades Landsbygdsparlamentet för första gången som nationellt evenemang och samlade över 800 deltagare för att inspireras av landsbygdens möjligheter. Evenemangplatsen besöktes därtill av över 1500 personer och via sociala medier nådde man ut till över 100 000 personer.

Landsbygdsparlamentets tema och röda tråd för år 2020 kommer att vara hållbar ekonomisk, eko-logisk, social och kulturell utveckling. Huvudarrangörerna är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket, Finlands Byar rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Evenemanget förverkligas i brett samarbete med andra nationella, regionala och lokala organisat-ioner och sakkunniga som verkar på landsbygden.

Landsbygdsparlamentets platstävling avgörs genom öppen omröstning på nätet. Till omröstningen väljer en jury ut de mest lämpliga förslagen. Juryn består av huvudarrangörerna samt Sitra, Maaseudun Tulevaisuus, Maaseudun sivistysliitto MSL och Svenska lantbruksproducenternas förbund SLC. Den öppna nätomröstningen arrangeras i mars 2019.

För mer information om tävlingen se Maaseutuparlamentti.fi.

Tilläggsinformation:
Christell Åström, generalsekreterare, Landsbygdspolitiska rådet, tfn. 0295 16 2030
Teemu Hauhia, direktör för landsbygdsnätverkstjänster, tfn. 040 545 4016
Petri Rinne, ordförande, Finlands Byar rf. tfn. 040 555 3232
Marko Mäki-Hakola, näringslivsdirektör, MTK ry, tfn. 040 502 6810
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.