Vad är läget för Landsbygd 2030-processen?

Landsbygd 2030 skapar en vision av framtiden om drygt tio år. Hittills har det ordnats två framtidsläger, Viima-diskussioner och webbseminarier. Nästa gång står det tredje lägret i tur.

Vart är landsbygden på väg? Hur förändras verksamhetsmiljön? Vilka behov har landsbygdsinvånarna år 2030? Svar på dessa frågor söker vi i samband med framtidsarbetet Landsbygd 2030. Avsikten är att försöka reagera på förändringar i landsbygdens behov och skapa verksamhetsmodeller med tanke på framtiden.

Landsbygd 2030 är avsett för alla som har någon form av kontakt till landsbygden. I våras startade en öppen diskussion för alla i Viima. Här kan du se diskussionen: https://app.viima.com/verkostopalvelut/maaseutu2030/.

Utifrån den här diskussionen utformades en framtidsbild som deltagarna i det första framtidslägret i Tammerfors i början av maj gick igenom. Du kan kika på stämningarna från det första lägret här: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta/ensimmainen-tulevaisuusleiri-2030-arkkityyppeja-ja-aku-ankkaa/.

Hur inverkar framtidsbilderna på behoven? Hur förändras värderingarna när de påverkas av exempelvis ekonomi och teknologi?

I början av juni gick det andra lägret av stapeln i Borgå. Där låg fokus på framtidsbilden och bemötandet av människornas behov.

Utöver lägren har det ordnats webbseminarier inom arbetet med Landsbygd 2030. I dem har sakkunniga från olika branscher medverkat.

Deltagarna i lägren, Viima-diskussionerna och webbseminarierna har kommit från NTM-centralerna, Leaderprojekten och centralförvaltningen. Också både forskare och företagare har medverkat.

Den nya programperiodens utmaningar

I höst studerar vi resultaten i samband med Landsbygd 2030 -processen och funderar på hur det är skäl att svara på framtidens utmaningar. Den upplevda välfärden har lyfts fram som övergripande tema. Det ser ut som om utvecklingslistan skulle toppas av delaktighet, kunnande, infrastruktur, växelverkan, utkomst och investeringar.

Inom arbetet med landsbygdens framtid vill vi nu stärka det föregripande greppet. Nästa punkt på programmet är därför ett CLLD2030-läger som fokuserar på just detta. Lägret ordnas i Sastamala den 2-3 oktober och där finns ännu platser. Mer info om lägret här: https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/tervetuloa-mukaan-clld2030-innovaatioleirille-/maximized.

Allt möjligt är alltså på väg, håll dig uppdaterad!

Mer om Landsbygd 2030 –processen: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/maaseutu2030/

Landsbygd 2030 är en fortsättning på det Leader 2030 -arbete som utfördes för ett par år sedan. https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/leader/leader-toimintatapa/

Juha-Matti Markkola

Tfn 040 559 9412

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.