Förnybar skog och landsbygd – nu är ansökan till tillväxtstigen öppen

Mikroföretag samt små och medelstora företag på landsbygden spelar en stor roll för den regionala livskraften, och därmed för hela Finlands ekonomi och dess tillväxt. Tillväxtstigens tema Förnybar skog och landsbygd vill stöda de här företagens tillväxt och utveckling samt upptäckten av fungerande lösningar.

Tillväxtstigen Förnybar skog och landsbygdvill dra till sigett brett spektrum av företag vars affärsidé kretsar kring skog, natur och landsbygd. Både traditionella aktörer och sådana företag som tar fram nya lösningar beträffande landsbygden samt skogs- och naturföretagsamhet är välkomna.

I synnerhet önskar arrangörerna få in ansökningar från företag som producerar logistiska lösningar för landsbygden, ökar landsbygdens livskraft, ägnar sig åt skogsvård eller naturturism och vidareförädlar naturråvaror till livsmedel eller andra produkter.

Ansökningstiden går ut i januari

Ansökan till tillväxtstigen är öppen till 20.1.2019. Namnen på de 30 företag som valts ut offentliggörs 4.2.2018 vid ett webbseminarium, Tillväxtworkshoppen, som är öppet för alla sökande.

Efter workshoppen delas de utvalda företagen in i två grupper beroende på bransch. De första startbanedagarna ordnas i huvudstadsregionen, 26.2.2019 för den ena gruppen och 27.2.2019 för den andra gruppen. Alla de 30 företagen bjuds in till den andra startbanedagen. Platsen för den bestäms senare.

Startbanedagarna går ut på att experter, så kallade mjölnare, inom olika branscher (produktifering, strategi, ledarskap, finansiering, internationalisering, försäljning och marknadsföring) utmanar företagen och hjälper dem att nå tillväxtmålen. Under startbanedagarna träffar varje företag 10 mjölnare vid konfidentiella samtal som är 45 minuter långa.

Mot slutet av den andra startbanedagen väljer en jury ut de fyra företag som har övertygat mest. De går vidare till fortsatt sparring och till riksfinalen som arrangeras i oktober 2019 under namnet Kasvu Open Karnevalen.

Landsbygdsnätverket är en av arrangörerna

Tillväxtstigen Förnybar skog och landsbygd kombinerar de tidigare årens tillväxtstigar för landsbygden och för skogs- och naturföretag till en större helhet. Tillväxtstigen arrangeras av lantbrukarcentralen MTK, Skogscentralen, ProAgria, Landsbygdsnätverket och staden Kitee.

Arrangörerna förväntar sig att tillväxtstigen också den här gången ska locka en mångsidig skara innovativa och tillväxthungriga företag. Från fjolårets tillväxtstigar tog sig två företag in på Kasvu Open TOP 10-listan, och Kasvu Open-klassen för uppstartsföretag vanns av Finnos Oy, ett företag i Villmanstrand som tillverkar stockmätningssystem för sågvaruindustrin.

Närmare information och anmälning (på finska):

https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/uusiutuva-metsa-ja-maaseutu-kasvupolku

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.