Mitä kuuluu Maaseutu2030-prosessiin?

Maaseutu 2030 luo tulevaisuuden näkymän reilun kymmenen vuoden päähän. Tähän mennessä on pidetty kaksi tulevaisuusleiriä, Viima-keskusteluja ja webinaareja. Seuraavaksi on vuorossa kolmas leiri.

Mihin maaseutu on menossa? Miten toimintaympäristö muuttuu? Millaiset ovat ihmisten tarpeet maaseudulla vuonna 2030? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Maaseutu2030-tulevaisuustyössä. Tarkoituksena on pyrkiä reagoimaan maaseudun tarpeiden muutoksiin ja luoda toimintamalleja tulevaisuuden varalle.

Maaseutu 2030 on tarkoitettu kaikille, joilla on jokin kontakti maaseutuun. Tänä keväänä alkoi kaikille avoin keskustelu Viimassa. Keskustelun pääsee näkemään tästä: https://app.viima.com/verkostopalvelut/maaseutu2030/.

Tämän keskustelun perusteella muodostettiin tulevaisuuskuvio, jota käytiin läpi toukokuun alussa Tampereella ensimmäisellä tulevaisuusleirillä. Ensimmäisen leirin tunnelmiin pääset kurkistamaan täältä https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta/ensimmainen-tulevaisuusleiri-2030-arkkityyppeja-ja-aku-ankkaa/.

Miten tulevaisuuskuvat vaikuttavat tarpeisiin? Miten arvot muuttuvat, kun niihin vaikuttavat esimerkiksi talous ja teknologia?

Kesäkuun alussa pidettiin toinen leiri Porvoossa. Siellä keskityttiin tulevaisuuskuvaan ja ihmisten tarpeiden kohtaamiseen.

Leirien lisäksi Maaseutu2030-työssä on pidetty webinaareja, joissa on ollut mukana eri alojen asiantuntijoita.

Leireille, Viima-keskusteluihin ja webinaareihin on osallistunut väkeä ELY-keskuksista, Leader-hankkeista ja keskushallinnosta. Lisäksi mukana on ollut niin tutkijoita kuin yrittäjiäkin.

Uuden ohjelmakauden haasteet

Syksyllä Maaseutu2030-prosessissa avataan tuloksia ja mietitään, miten tulevaisuuden haasteisiin kannattaa vastata. Kattoteemaksi on noussut koettu hyvinvointi. Kehittämisen kärki vaikuttaa koostuvan osallisuudesta, osaamisesta, infrasta, vuorovaikutuksesta, toimeentulosta ja investoinneista.

Nyt maaseudun tulevaisuustyössä halutaan vahvistaa ennakoivaa otetta. Seuraavana onkin ohjelmassa CLLD2030-leiri, joka keskittyy juuri siihen. Leiri pidetään 2-3. Lokakuuta Sastamalassa, ja sinne pääsee vielä mukaan. Lisätietoja leiristä täältä: https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/tervetuloa-mukaan-clld2030-innovaatioleirille-/maximized.

Tulossa on siis vielä monenlaista, pysyhän kuulolla!

Täältä lisää Maaseutu 2030 –prosessista: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/maaseutu2030/

Maaseutu 2030 on jatkoa Leader 2030 työlle, jota tehtiin pari vuotta sitten. https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/leader/leader-toimintatapa/

Juha-Matti Markkola

p. 040 559 9412

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.