Hollantilaiset vaikuttautuivat 1

Hollantilaiset vaikuttuivat Keski-Suomen vierailulla kiertotaloudesta ja aktiivisista nuorista

Maaseudun kehittämisyhdistys JyväsRiihi sai vieraita Hollannista Leader-ryhmä Holland Rijnlandista. Kansainväliset vieraat tulivat Keski-Suomeen hakemaan ideoita kiertotaloutta ja hyvinvointia edistävistä hankkeista sekä siitä, miten suomalaiset nuoret osallistuvat maaseudun kehittämiseen ja Leader-toimintaan.

He kiinnostuivat Keski-Suomesta kuultuaan Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:llä ja Jyvässeudun 4H:lla käynnistyvästä kansainvälisestä ReWiVisions-hankkeesta, jossa keskitytään nimenomaan nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja kiertotalouteen.

- Keski-Suomessa nuoret ovat Leader-toiminnassa tärkeä kohderyhmä, ja useita nuorisohankkeita on käynnissä parhaillaan. Arvostamme sitä, että nuorten järjestöt ja ryhmät ovat itse aktiivisia toimimaan. Uskomme, että kun nuoria rohkaistaan oman elinympäristönsä kehittämiseen, he oppivat jo varhain, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa ja tulevaisuuteen maaseutukylissä, sanoo JyväsRiihen toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen.

Muuramen lukiolla hollantilaiset vieraat saivat kuulla muun muassa lukion kestävän kehityksen sertifikaatista ja nuorten työosuuskunnasta. Lukion rehtori Aki Puustinen kertoi vieraille, miten kestävän kehityksen visio, tavoitteet ja teemat ovat olleet osa lukion käytännön työtä jo yli 20 vuoden ajan. Puustinen korosti, että Muuramessa nuorille annetaan vastuuta vaikuttaa asioihin ja heistä halutaan kasvattaa osallistuvia kansalaisia. Esimerkiksi käynnistyvää hanketta nuoret ovat olleet itse ideoimassa.

Hollantilaiset olivat vaikuttuneita Muuramessa lukion yhteistyöstä Innolan sekä JAPA:n kanssa ja siitä, että kestävä kehitys huomioidaan koulun arjessa kaikilla osa-alueilla. Myös se, että nuoret otetaan mukaan ideoimaan ja toimimaan yhdessä aikuisten kanssa, oli hollantilaisten Leader-toimijoiden näkökulmasta innostava ajatus.

Rehtori Aki Puustinen (oik.) ja oppilasopas Eemeli esittelivät Muuramen lukiota hollantilaisille vieraille, jotka olivat tulleet Keski-Suomeen JyväsRiihen toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimosen (vas.) kutsumina.

Lisäksi hollantilaiset vierailivat Saarijärven Koskenkylällä, jossa he tutustuivat Päivä Onnenlaaksossa -hankkeeseen ja sen myötä järjestettyihin kylien avoimet ovet -tapahtumiin. Tuire Kettunen ja Hanna Kaihlajärvi kertoivat myös Koskenkylän kyläyhdistyksen tavasta työllistää kylän nuoret kesäisin. Vieraat olivat hyvin kiinnostuneita kylän kesätyöllistämismallista.

Onnenlaakson ruisleipäakatemiaan tutustuttiin konkreettisesti kädet jauhoissa, sillä vieraat saivat kokea aidon keskisuomalaisen ruisleivän leipomisen. Jokainen vieras sai kotiin viemiseksi lämpöisen ruisleivän ja taikinajuuren.

Niina Vuori, Suvi Osala ja Heli Kallio-Kauppinen puolestaan esittelivät alueen eri kylien hiiliviisaita tekoja, kuten biohiiletystä. Samalla kuultiin myös Maaseudun Sivistysliiton käynnistämästä toiminnasta, jossa nuoret pääsevät toteuttamaan omia ideoitaan ja parantamaan sitä kautta omaa arkeaan ja asuinpaikkansa viihtyvyyttä.

Lisäksi vieraat pääsivät tutustumaan JAMKin Tarvaalan biotalouskampuksella vesistöihin ja biotalouteen liittyviin hankkeisiin, Uuraisilla lasten robotiikkakerhoihin ja Leinikinpuistoon.
Leader-ryhmän toiminnanjohtaja Bart Soldaat kiitteli vierailun päätteeksi monipuolisesta ohjelmasta ja lämpimästä vastaanotosta.

- Vierailu ja yhteistyö hollantilaisten kanssa antaa myös meille paljon ideoita tulevaan. Kannustamme keskisuomalaisia yhdistyksiä ja yrityksiä kansainväliseen yhteistyöhön, ja haemme itsekin aktiivisesti yhteistyötä eri EU-maiden kanssa, kertoo kansainvälisyyskoordinaattori Leena Karjalainen JyväsRiihestä.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Jeni Tiainen / Keski-Suomen Leader-ryhmien viestintähanke
Kuvat: Leena Karjalainen

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.