Korona apua kuva

Kehittämishankkeet apuun koronahaasteissa

Korona on ollut pääuutinen jokaisena aamuna jo pitkään. Se vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja erityisesti yrittäjien, yhdistysten ja kriittisten alojen työntekijöiden työhön ja tulevaisuuteen.

Kirjoitin aikaisemmin hankerahoituksen mahdollisuuksista helpottaa maaseudun yrittäjien tilannetta. Parhaimmillaan hankkeilla pystytään tosiaan reagoimaan huomattavasti hallintoa nopeammin ja auttamaan yrittäjiä ja yhdistyksiä heidän arjessaan.

Hankkeita on monia. Tässä osa siitä hyvästä kattauksesta, joiden avulla autetaan toisiamme poikkeustilanteessa.

Lapin Pro Agrian Maaseudun yritysten kasvuhankkeessa (MAKU-hanke) neuvotaan maatalous- ja maaseudun yrittäjiä. Toiminta muistuttaa Välitä viljelijästä -hankkeita, joilla myös reagoitiin akuuttiin tilanteeseen viitisen vuotta sitten. MAKU-hanke tarjoaa etäyhteydellä apua sen pohdintaan, miten koronan aiheuttamasta kriisistä päästään eteenpäin.

ProYritys II -hanke Satakunnassa tarjoaa korona-apua yrittäjille ja välittää tietoa yritysten tarpeisiin.

Alueesi korona-apu yrittäjälle -kuva

Niin Luonnonvarakeskus kuin Maaseudun Sivistysliitto ovat reagoineet hankkeissaan koronatilanteeseen, samoin Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijat ovat varautuneet neuvomaan mikro- ja pk-yrityksiä eri tilanteissa, myös nyt koronavirustilanteessa. Asiakastyö tehdään pääsääntöisesti digitaalisesti, Teams-etäyhteyttä, sähköposteja ja puhelinta apuna käyttäen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima MataDigi -hanke on toteuttanut kuluneen talven ja kevään aikana pilotteina pienryhmäkoulutuksia verkossa sekä virtuaalisen navettavierailun.

Taloudellisten huolten ja tulevaisuuden suunnittelun ja ratkaisujen lisäksi on tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisesta. Esimerkiksi Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla toimiva Lammastalouden tuotannontekijät -hanke on hypännyt muiden hankkeiden tavoin verkkoon ja on järjestämässä osallistujilleen myös virtuaalisia kahveja, joissa toimijat saavat vertaistukea toisiltaan.

Vastaavia hankkeita on käynnissä kymmeniä eri puolilla maata. Tämä on loistavaa, koska hankkeissa pystytään reagoimaan yritystoiminnan suunnittelun ja kehittämisen lisäksi myös akuutteihin kysymyksiin. Kun hankkeen tavoitteena on verkostoitumisen ja yhteistyön tai osaamisen tai hyvinvoinnin lisääminen, niissä pystytään toteuttamaan toimia kohderyhmän parhaaksi, myös poikkeustilanteessa.

Yhdistystoiminta ja sen haasteet ovat yksi tärkeistä kysymyksistä tässä poikkeustilanteessa. Kolmas sektori on tärkeä palvelujen tuottaja erityisesti maaseudulla. Maaseudun yrityksille on tulossa kriisiapua, mutta yhdistystoimijoiden taloudelliseen tilanteeseen ei ole vielä löydetty ratkaisua.

Hankkeissa pystytään tarttumaan yhdistysten haasteisiin – vaikkei taloudellista tukea tässä vaiheessa voidakaan tarjota. Hyvät neuvot, vinkit, yhteistyö ja vertaistuki tulevat tarpeeseen myös yhdistystoimijoilla.

Kyläaktivaattorit parantavat kylätason yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä nostavat kylien valmiustasoa ja varautumista. Julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin kumppanuutta edistetään monessa hankkeessa. Esimerkiksi Satakylät ry on rakentanut kuntakohtaisia yhdistysohjelmia ja laaja-alaista yhteistyötä jo pitkään, minkä arvo nousee suureen rooliin poikkeustilanteissa. Aktiivisten kyläyhdistysten rooli ja merkitys on muutenkin erityinen poikkeustilanteessa. Kyläyhdistys tuntee kylänsä väen ja tietää, miten heidät tavoittaa.

Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke kartoittaa Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yhdistysten koulutus- ja kehitystarpeita sekä mm. yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Verkkokoulutukset ja kyselyt osallistavat myös poikkeustilanteessa.

Jalkautuminen, osallistaminen, osallistuminen ja yhteisöllisyys vaativat nyt uusia toteutustapoja ja digiosaamisen rooli nousee isoon rooliin.

Erilaiset viestintähankkeet tekevät arvokasta työtä jakaessaan tietoa ja hyviä ratkaisuja. Esimerkiksi Kaakon Kantri –hanke jakaa tietoa ja rakentaa uskoa tulevaisuuteen Kaakkois-Suomessa. Hyvin verkottuneet toimijat ja hankkeet oppivat toisiltaan ja parhaimmillaan löytävät uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

ELY-keskuksen asiantuntijat auttavat ja neuvovat yrityksiä ja yhdistyksiä alueellisella tasolla ja Leader-ryhmät paikallisella tasolla.

Korona aiheuttaa force majeure –hätätilanteita ja myös Euroopan komissio on tarjonnut joustoja kriisin aiheuttamissa haasteissa. Komissio on rohkaissut jäsenmaita käyttämään tarjolla olevia välineitä kriisinratkaisun helpottamiseksi. Komissio mainitsee muun muassa mahdollisuuden toteuttaa maaseutuohjelmassa toimia, joilla lievennetään korona-viruksen aiheuttamia ongelmia maaseutualueilla muun muassa paikallisten terveydenhoito- ja palvelupisteiden perustamisella ja pilotoinnilla.

Muokkauspäivämäärä: May 26, 2020
Teksti: Marianne Selkäinaho

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.