Syyspaivat

Tikusta asiaa - vaikuttavuus on konkreettinen asia

Vaikuttavuudesta puhuttaessa tulee usein mieleeni hanketoimija, joka perusteli kylätalon lattian korjaamisen tarvetta sanomalla, että vauvajumppaa ei voi pitää, kun lasten kontatessa polviin tulee tikkuja. Olisiko enää parempaa syytä höylätä ja lakata lattia, tai korjaamisella konkreettisempaa vaikutusta?

Jos tavoitteena on kylän oman harrastuspaikan ylläpito ja parantaminen, on rakenteisiin sijoittaminen parhaimmillaan tuottoisaa ja vaikuttavaa – ainakin jos kyläläiset kokevat yhteiset paikat omakseen ja luovat niihin toimintaa.

Maaseudun kehittämisen syyspäivillä vaikuttavuus oli vahvasti esillä. Saimme täyden kattauksen mittaamista ja havainnollistamista. Kuinka osoitetaan, että työllämme on merkitystä ja että rahapanoksista seuraa konkreettista hyötyä niin yksittäisten hankkeiden ja yritysten kuin Leader-ryhmän strategian toteuttamisen tasolla? Tämä on ratkaiseva tulevaisuuden kysymys, sillä Euroopan unionin tulevalla rahoituskaudella Leader-työlle laaditaan uusi toimintamalli, joka perustuu tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuteen, siis tulosten ja tuotosten arviointiin.

Leader Liiverissä on laskettu oivaltavasti julkisen rahapanoksen suhdetta yritysten maksamiin verotuloihin, ja todettu, että yhteiskunnallinen takaisinmaksuaika on parhaimmillaan puoli vuotta. Tällaisia oivaltavia näkökulmia ja vertailuja tarvitsemme enemmän. Käytetyn rahan ja sillä saavutetun tuloksen suhde on yleisesti kiinnostavaa.

Vaikutusten arvioinnin tulee tukea tavoitteitamme, ja hyvä idea oli johtaa Leader-ryhmän tunnistetuista vahvuuksista konkreettiset väitteet, jotka ohjelman toteuttamisen tuloksilla oikeiksi todistetaan. Leader-sloganin mukaan työmme on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Jos väitämme olevamme verkostojen luoja, kannattaisi ehkä kysyä asiakkailtamme, kokevatko he saaneensa uusia kontakteja kauttamme. Ovatko meiltä saadut neuvot olleet ajantasaisia, onko meidät tavoitettu helposti, olemmeko onnistuneet neuvomaan ymmärrettävästi? Tai jos ajattelemme, että talkootyö aiheuttaa hyvää mieltä ja parempaa yhteishenkeä, niin kuinka mahtaa olla, ovatko asiakkaamme samaa mieltä? Olemmeko onnistuneet rahoituksen tehokkaassa ja tuloksellisessa jakamisessa?

Muistetaan kuitenkin tutkija Hilkka Vihisen sanat: vaikuttavuutta ei voi mitata, sitä voi arvioida. Panoksia ja tuotoksia voimme sen sijaan mitata, ja onkin tärkeä löytää oikeat mittarit, joiden avulla pääsemme arvioimaan vaikuttavuutta lyhyellä ja pidemmälläkin tähtäimellä. Vaihtoehtoista verrokkitodellisuutta ei ole, emmekä elä umpiossa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten omasta vaikuttavuudestamme on vain pyrittävä tekemään paras mahdollinen arvio.

Sitran Katri Vatajan esityksestä nappaamani oivallus oli se, että vaikuttavuus päämääränä voi tuottaa merkityksellisyyttä omaan työhön. Tiedämme, että työllämme on iso merkitys elinvoimaiselle maaseudulle, joten osoitetaan vaikuttavuuttamme konkreettisin, helposti ymmärrettävin kuvin ja sanoin. Uskon, että Leader-työlle vaikuttavuuden arvioinnilla on vain hyvää annettavaa. Tikkuaiheeseen palatakseni: ei anneta vaikuttavuusasian olla tikkuna lihassa, vaan otetaan siitä positiivisessa hengessä paras irti.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Leena Karjalainen, Leader JyväsRiihi

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.