Arvobio siikosensirkkala printti 8422

Puutarhatuotannon sivuvirroista hyönteisten ruuaksi

Kasvihuonetuotannosta syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisen potentiaali on tunnistettu ja sivuvirtojen hyödyntämisen kautta on mahdollista saavuttaa lukuisia hyötyjä niin yhteiskunnan kuin yrityksenkin näkökulmasta. Sivuvirtojen säilyttäminen kierrossa mahdollisimman pitkään luo lisäarvoa ja synergiat sivuvirtojen tuottajien ja hyönteiskasvattajien välillä lisääntyvät. Sivuvirrat ovat raaka-aineena edullisia ja niiden hyödyntämisen voi nähdä myös markkinoinnin välineenä.

Suomessa kiinnostus hyönteistaloutta kohtaan ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet huomattiin muutama vuosi sitten ja ensimmäiset hyönteisteknologiayritykset aloittivat toimintansa vuoden 2014 tienoilla. Kymmeniä sirkkakasvattamoja on perustettu ympäri Suomea ja alalle povataan lähes kymmenkertaista kasvua tulevien vuosien aikana. Vaikka ala on vielä nuori, mahdollisuudet kehittymiseen ovat valtavat.

Sivuvirtojen käytön valtavirtaistumiseen liittyy kuitenkin vielä tiettyjä haasteita. Kasviperäiset materiaalit ovat sirkkojen ja muiden hyönteisten perusravintoa, ja tällä hetkellä niitä ruokitaan pääosin kaupallisilla, viljapohjaisilla rehuvalmisteilla. Syy sivuvirtojen vähäiseen hyödyntämiseen on sirkkakasvattajien mukaan käytännönläheinen: Entisten elintarvikkeiden tai kasvisten hyödyntäminen tuotantoeläimillä työllistäisi liikaa, ja vakioidun rehun käyttö on vähemmän työllistävää ja sitä kautta edullisempaa.

Haasteita tuottavat myös kuljetus- ja työkustannukset, sivuvirtojen hallinnoiminen, laatujen ja määrien epätasaisuus, sekä nopea pilaantuminen.

Sivuvirtojen hyödyntäminen vaatii hyönteisteknologian kehittämistä ja toimivampia työmenetelmiä. Ulkoista koordinointia tarvitaan erien ja kuljetusten hoitamiseksi, lisäksi on tärkeää laatia tarkat laskelmat vuotuisista hyödyistä ympäristön, kustannusten ja myyntiä edistävien mielikuvien kannalta.

Tomaatin ja kurkun ym. tuotteiden viljelijöiden tulee rekisteröityä rehualan alkutuotannon toimijaksi silloin, kun tuotteet menevät rehukäyttöön hyönteisille tai muille eläimille. Ilmoitus rekisteröintiä varten tehdään Ruokavirastolle ns. F-lomakkeella.

Aina kun alkutuottajalla on rehualan toimintaa, tulee rekisteröityä rehualan alkutuotannon toimijaksi. Rekisteröitymistä ei voi tehdä samalla kertaa, kun rekisteröityy elintarvikkeiden alkutuottajaksi.

ArvoBio - Puutarhatuotannon uusi kiertotalous -hankkeessa on etsitty ratkaisuja ja hyötykäyttömahdollisuuksia puutarhatuotannon sivuvirroille ja hävikkituotannon vähentämiseksi, sillä kasvihuonetuotannon viherbiomassat ovat vielä vajaasti hyödynnettyjä. Projektin aikana tehdyillä toimenpiteillä on tavoiteltu lisäarvon tuottamista mm. tunnistamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin sivuvirtojen tuottajille kuin hyönteiskasvattajille.


ArvoBio-hanke (Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa, www.hamk.fi/arvobio) on HAMKin, Luken ja ProAgria ÖSL:n yhteishanke, joka rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Milla Anttila ja Satu Kivimäki ovat ArvoBio-hanketoimijoita Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kirjoittajat kiittävät hyönteiskasvattajia omakohtaisista näkemyksistä ja haastattelukysymyksiin vastaamisesta.
Kuvat: Päivi Ryhtä / Siikosen Sirkat

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.