Nuorten aani Leader Ravakka strategiapaiva HJ Blogi2020 3

Nuorten ääni on erittäin tärkeää saada kuuluviin Leader-toiminnassa

Nuorisotyöryhmän toimintaa on Leader Ravakassa kehitetty jo muutamia vuosia. Vuonna 2019 ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa päättämään NuorisoLeader -hankkeista, eli nuorten itse hakemista ja toteuttamista projekteista.

NuorisoLeader-tuella on tuettu niin tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia kuin yrittäjyyttäkin. Kansainvälinen näkökulma on ollut työssä mukana alusta asti, hyviä käytäntöjä ja malleja nuorisotyöryhmän toimintaan on haettu kansainvälisessä Youth Board in Leader -hankkeessa sekä Local Action Youth Erasmus+ -hankkeessa. Olemmekin nyt siinä onnellisessa tilanteessa, että uutta ohjelmakautta valmisteltaessa meillä on valmis konsepti nuorison osallistamisesta päätöksentekoon ja strategiaan vaikuttamiseen.

Nuorten ääni on erittäin tärkeää saada kuuluviin Leader-toiminnassa. Tärkeintä on avata keskustelua nuorten ja kokeneempien välillä, jotta myös Leader-ryhmän varsinainen hallitus osaa ottaa päätöksenteossaan huomioon nuorten ajatukset tulevaisuudesta. Se mitä me rakennamme nyt, on kestävää vain, jos jo nyt otamme huomioon myös tulevan sukupolven tarpeet.

Näin pimeään aikaan muistelee lämmöllä, miten kesäisenä elokuun iltana kokoonnuimme Ravakan hallituksen ja nuorisotyöryhmän kesken tutustumaan ja vaihtamaan ajatuksia tulevan ohjelmakauden valmistelun merkeissä. Teimme mielenkiintoisen tulevaisuuden näkymiä luotaavan ajatuskartan alueemme tilanteesta pohjautuen erilaisiin skenaarioihin, ja tulokset olivat mielenkiintoisia. Oli todella hienoa huomata, että nuoret miettivät oman elinympäristön tilaa todella laaja-alaisesti ja osaavat pohtia vaikutuksia myös pitkälle tulevaisuuteen.

Omassa ryhmässämme saimme ajatella tulevaisuutta positiivisen skenaarion kautta, mitä kaikkea meillä voisikaan olla, jos kaikki menisi parhain päin. Vaikka ikäeroa ryhmän nuorimman ja vanhimman jäsenen väliin mahtui 50 vuotta, ajatukset olivat ilahduttavan yhteneväiset. Luonto ja ympäristö näytteli skenaariossa toki isoa roolia ja pohdimme, miten sitä osataan hyödyntää kestävällä tavalla. Kuitenkin esiin tuotiin myös esimerkiksi lähipalveluiden järjestäminen niin, että se on kustannustehokasta, uutta teknologiaa hyödyntävää ja kuitenkin samalla ihmisystävällistä.

Toivoisinkin, että saisimme nuorten kanssa enemmän kokoontua vaihtamaan ajatuksia myös jatkossa, ja lähteä vaikka yhdessä ottamaan oppia hyvistä käytännöistä muualta, kunhan taas joskus saamme vapaammin matkustaa. Alueella on fiksuja nuoria, jotka ovat valmiit ottamaan vastuuta oman elinympäristön kehittämisestä, ja meidän tulee antaa heille siihen mahdollisuus.

Muokkauspäivämäärä: Dec 4, 2020
Teksti: Heidi Jaakkola, Leader Ravakan hallituksen puheenjohtaja
Kuvat: Iida Pakkanen

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.