Yhdessa kokeillen kuvituskuva

Ympäristöstä on huimasti tietoa, mutta onko tiedosta maataloustuottajalle hyötyä? Kerro ajatuksesi ja vastaa kyselyyn!

Yhdessä kokeillen -hankkeessa selvitetään, miten maataloustuottajat haluaisivat vastaanottaa tietoa ympäristöstä. Tietoa on paljon, ja monet tahot haluavat vaikuttaa siihen, miten maata viljellään tai karjaa kasvatetaan. Keskustelu maatalouden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista on tempoilevaa ja tunteita herättävää.

“Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on käynyt ilmi, millaisessa ristipaineessa maataloustuottajat työskentelevät. Tietoa on paljon, ja se on keskenään hyvin ristiriitaista. Tieto ei tavoita tuottajaa oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Tuottajan on vaikea tietää, miten tietoa voisi soveltaa omalla tilalla”, kertoo hankkeen vastaava johtaja Karoliina Kinnunen Mohr.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Yhdessä kokeillen -hankkeessa luodaan ensimmäistä kertaa kokonaiskuvaa siitä, miten suomalaiset maataloustuottajat saavat tietoa ympäristöstä. Uutisten, nettisivujen, sosiaalisen median, videoiden, tapahtumien ja uutiskirjeiden kartoittamisen lisäksi hankkeessa haastatellaan maataloustuottajia. Tuottajilta kysytään, millainen viestintä on heidän mielestään toimivaa ja millaisesta tiedosta tuottajille olisi hyötyä.

”Maatalouden ympäristövaikutuksia on tutkittu biologian ja talouden näkökulmista paljon. Haluamme selvittää, miten viestintä ja koulutukset voisivat tukea maatalouden kestävyyttä. Kestävän maataloustuotannon kannalta viljelijä on tärkein toimija. Siksi haluamme selvittää miten viljelijät kokevat ympäristöasioiden viestinnän ja koulutuksen”, kertoo maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Eero Pehkonen.

Ensimmäisten alustavien tulosten mukaan julkinen, erityisesti tiedotusvälineissä käytävä keskustelu maataloudesta ja ympäristöstä on kiistelevää. Maatalous on ilmastoasioissa joko syyllinen tai uhri, eikä tuottajien ääni kuulu riittävästi. Lisäksi ympäristö- ja ilmastoasioista puhutaan maataloustuottajille lähes aina taloudellisesta näkökulmasta.

Kaikki tämä voi ruokkia hyvin ristiriitaisia asenteita ympäristöasioita kohtaan. Monet tuottajat eivät tiedosta tekevänsä ympäristötekoja, koska tilakohtaiset päätökset perustuvat usein tukiin ja sanktioiden välttämiseen.

Tuottajat nähdään usein ympäristöasioissa passiivisina tiedon vastaanottajina, vaikka heidän työnsä on jatkuvaa yhteistyötä luonnon kanssa. Hankkeessa haastattellaan tuottajia ja kerätään vastauksia kyselyyn. Keväällä 2019 tehdään kokeilu, jossa testataan erilaisia viestintätoimia yhdessä maataloustuottajien kanssa.

“Kokeilu perustuu tutkittuun tietoon maailmalta sekä suomalaisten tuottajien haastatteluihin ja kyselyyn. Kokeilulla testataan oletuksia siitä, minkälainen ympäristöön liittyvä viestintä on aidosti toimivaa ja hyödyttää kaikkia osapuolia”, kertoo Demos Helsingin tutkija Lari Hokkanen.

Kiinnostuitko hankkeesta? Vastaa maataloustuottajille suunnattuun kyselyyn 11.11.2018 mennessä!

Hankkeen toteuttavat tiede- ja asiantuntijaviestintään erikoistunut viestintätoimisto Kaskas Media ja ajatushautomo Demos Helsinki.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Iina Ala-Kurikka, Yhdessä kokeillen -hankkeessa työskentelevä viestintäasiantuntija
Kuvat: kuvituskuva

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.