Onko teidän kylänne Älykkäin kylä 2020?

Ensitieto: Älykkäin kylä -kilpailussa innostetaan kyliä katsomaan tulevaisuuteen ja kehittämään palveluja – ottakaa haaste vastaan!

Miten maaseudun palveluja voidaan parantaa ja innovatiivisuutta ja yhteistyötä lisätä? Miten se tehdään kestävän kehityksen mukaisesti ja siten, että palvelut ovat kaikkien ulottuvilla? Miten eri ikäluokat ja eritaustaiset ihmiset saadaan mukaan toimimaan ja osallistumaan?

Älykkäin kylä –kilpailussa etsitään nyt kyliä, jotka eniten kehittävät palvelujaan esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen, energian, liikkuvuuden, vähittäismyynnin, harrastustoiminnan ja kulttuurin aloilla. Mukaan haastetaan kyliä, joilla on tahtoa ja tarvetta lisätä elinvoimaa, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta.

Kilpailuun osallistuvalla kylällä tulisi olla toimivat laajakaistayhteydet, tai niihin ollaan juuri panostamassa, ja vankka into kehittää palveluja älykkäällä tavalla kuten digitaalisuutta hyödyntäen.

Työkaluina kylän kehittämiseen ovat tarjolla kaikki EU-rahastojen (Maaseuturahasto, EAKR, ESR) mahdollisuudet. Myös muiden rahoittajien hankkeita voidaan yhdistää kokonaisuuteen. Tärkeää on tietenkin lisäksi kyläläisten aktiivinen toiminta.

Kahden vuoden kilpailussa monta järjestäjää

Älykkäin kylä -kilpailun järjestää maaseutuverkosto yhteistyössä rakennerahastojen (ESR, EAKR), liikenne- ja viestintäministeriön, Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen kylätoiminta ry:n kanssa.

Kilpailu alkaa alkuvuodesta 2018 ja voittajakylä valitaan asiantuntevan raadin päätöksellä vuoden 2019 lopussa. Valinnassa kriteereinä ovat muun muassa palvelujen saatavuuden lisääntyminen ja tason nousu, idearikkaat ratkaisut ja aktiivisesti osallistuvien kyläläisten määrä.

Älykkäisiin kyliin halutaan panostaa koko Euroopan unionin alueella. Älykkäimmällä kylällä ja muillakin haasteeseen tarttuneilla on siis hyvä mahdollisuus saada paitsi Suomessa myös muualla Euroopassa näkyvyyttä, josta voivat hyötyä alueen yrittäjät ja laajemminkin alueen toimijat.

Kilpailun voittaja saa lisäksi palkinnoksi laadukkaan innovaatioleirin, jossa huippuammattilaisten johdolla autetaan kylää edelleen eteenpäin uudistumisen tiellä, sekä yllätyspalkinnon.


Älykkäisiin kyliin panostetaan koko Euroopassa

EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan komission huhtikuussa 2017 käynnistämä aloite, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen.

Aloitteessa kannustetaan löytämään aivan uusia ja keskenään risteäviä polkuja maaseudun kehittämisen, aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja digitaalisen politiikan sekä eri rahastojen aloilla.

Lisätietoja:

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.