Nyt haussa: uudet teemat maaseutuverkoston työryhmille vuosille 2019–2020!

Mikä maaseudun kehittämisen teema kaipaisi erityistä panostusta? Ehdota teemaa ja sille parasta asiantuntijaa huhtikuun alkuun mennessä.

Kussakin EU-maassa toimii kansallinen maaseutuverkosto, jonka tehtävänä on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkosto välittää tietoa ja taitoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista. Maaseutuverkoston toimintaan voi tutustua osoitteessa arkisto.maaseutu.fi. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Maaseutuverkoston ohjausryhmässä ovat jäseninä edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, Maaseutupolitiikan neuvostosta, Kuntaliitosta, ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Lisäksi maaseutuverkoston ohjausryhmän yhteydessä toimii teemoittaisia työryhmiä. Työryhmien koordinaattorit toimivat ohjausryhmän jäseninä.

Vuosina 2014–2016 työryhmien teemoina olivat: nuoret, innovaatiot, yrittäjyys ja elinkeinot sekä ympäristö ja ilmasto. Vuonna 2016 perustettiin lisäksi kalatalousteemalle oma työryhmänsä. Vuosina 2017–2018 työryhmien teemoina ovat Maaseudun hyvinvointi ja Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys.

Työryhmät ovat muun muassa toteuttaneet erilaisia seminaareja, koulutuksia ja kilpailuja sekä viestineet aktiivisesti teemaansa liittyvistä asioista. Työryhmien toiminta on osoittautunut tehokkaaksi ja käytännön toimintaa edistäväksi toimintatavaksi. Työryhmien kautta maaseutuverkoston aktiivisten toimijoiden joukko on saanut mukaansa ihan uusiakin tekijöitä. Lisätietoa aiempien työryhmien toiminnasta löytyy osoitteesta: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/hallinto/tyoryhmat/

Mahdollisuus vaikuttaa maaseudun
kehittämisen suuntaan

Etsimme nyt ideoita uusiksi teemoiksi vuosille 2019–2020. Valittujen teemojen ympärille kootaan työryhmä, joka lähtee viemään teemaan liittyviä asioita eteenpäin. Työryhmiä tullaan asettamaan 1–2. Työryhmät tulevat aloittamaan toimintansa vuoden 2019 alussa.

Työryhmien on mahdollista vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan ja tehostaa sitä oman teemansa osalta. Toiminta rahoitetaan työryhmän omasta budjetista.

Mikä olisi sinun ehdotuksesi työryhmän aiheeksi? Kuka olisi paras koordinaattori tälle ryhmälle? Mikä teema kaipaisi ympärilleen toimijajoukkoa, joka ei vielä ole toisiaan löytänyt?

Teemoiksi on aiemmissa keskusteluissa esitetty muun muassa seuraavia: biotalouden ja kiertotalouden rajapinta, naisyrittäjät, nuoret yrittäjät, maahanmuuttajat / vastaanottava maaseutu/monikulttuurisuus, sosiaaliset innovaatiot, älykäs maaseutu, maaseudun digitalisaatio, maatalouden nykyaikaisuus/uudistaminen ja ilmastonmuutoksen haasteet.

Pyydämme esittämään ehdotuksen maaseutuverkoston uudeksi teemaksi ja ehdokkaan ko. työryhmän koordinaattoriksi 1.4.2018 mennessä osoitteisiin taina.vesanto@mmm.fi ja marianne.selkainaho@mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.