Suomen ehdokkaat eurooppalaiseen RIA-hankekisaan valittu

Suomen ehdokkaat Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n jäjestämään Rural Inpiration Awards -hankekilpailuun on valittu. Ehdokkaita lähetettiin jokaiseen neljään kategoriaan.

Rural Inspiration Awards -kilpailun tavoitteena on nostaa esiin ja tuoda Euroopan laajuista näkyvyyttä maaseuturahaston tuella toteutetuille hankkeille. Jokainen jäsenmaa sai lähettää RIA-kilpailuun yhteensä kahdeksan ehdokasta. Kaikkiaan kilpailussa on mukana 120 hanketta 22 jäsenmaasta. Suomen ehdokkaat on nyt valittu ja kategorioittain Eurooppaan kisamaan lähetettiin seuraavat hankkeet:

Vihreä tulevaisuus (Green Futures)

  • Teollisen värjäyksen testaus

Maailman päästöistä tekstiiliala tuottaa tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Nyt globaali megatrendi alalla on vastuullisuus. Hankkeessa haetaan innovatiivista luonnonmukaista korvaajaa teollisesti tuotetuille tekstiiliväreille. Hankkeessa on onnistuttu viemään kokeilu teollisen tuotannon tasolle. Kansainvälisesti tunnetuin suomalainen muotitalo ja lifestyle-brändi Marimekko tuo heinäkuussa 2021 markkinoille hankkeen toteuttaneen yrityksen, Natural Indigo Finlandin, morsingolla värjättyjä tuotteita.

  • ReWI Visions (Resource Wise Visions)

Hanke on onnistunut innostamaan nuoria tarkastelemaan yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä uudesta näkökulmasta – kiertotalouden näkökulmasta. Tuloksena on syntynyt huikeat 40 nuorten perustamaa kiertotalousaiheista yritystä. ReWi Visions on malliesimerkki yhteistyöhankkeen voimasta, joka yhdistää kiertotalouden asiantuntemuksen, yrittäjien verkostot ja yhdistystoiminnan Jyvässeudun 4H-yhdistyksen innostavaan nuorisotoimintaan. Loppu on historiaa!

Digitaalinen tulevaisuus (Digital Futures)

  • Digi maatilojen arkeen

Maatalouden tarpeisiin on kehitetty huikeita digitaalisia työkaluja esimerkiksi työn tehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten hillinnän ja seurannan tueksi. Valitettavan usein työkalut jäävät kuitenkin hyödyntämättä, sillä harvalla viljelijällä on resursseja seurata vauhdilla etenevää digitaalista kehitystä. Digi maaatilojen arkeen -hanke auttaa ja kannustaa alueen viljelijöitä digitaalisten palveluiden viidakossa. Toiminta on käytännönläheistä ja perustuu viljelijöiden arkisiin tarpeisiin – vertaistuen löytymiselläkin on suuri merkitys. Hankkeessa autetaan myös tekemään hankinnat kannattavasti, sillä uuden teknologian kehitystä voi hyödyntää myös ilman isoja investointeja.

  • Digisti kylässä

Digisti kylässä -hanke on toiminut digitaitojen ja digituen kehittämisen pioneerina Keski-Suomessa. Hanke on osoittanut, että tarve yksilön digitaitojen kehittämiselle ja paikalliselle digituelle on erittäin suurta erityisesti syrjäisillä maaseutualueilla. Hanke on edistänyt maaseudun asukkaiden digitaitoja, rohkaissut ja ohjannut sähköisten palveluiden käyttöön, kannustanut ja avustanut kyliä tietoyhteiskunnan muutoksessa sekä tehnyt keskisuomalaista maaseutuasumista näkyvämmäksi.

Resilientti tulevaisuus (Resilient Futures)

  • Korokausi - Koronakriisi ja kausityövoiman hankinta

Hanke auttoi maaseutuyrityksiä koronakriisin aiheuttaman kausityövoimapulan yli, ja viljely ja sato pystyttiin turvaamaan kaudella 2020 sekä ennakoimaan seuraavia vuosia. Hankkeessa työvoimalähteitä monipuolistettiin niin kotimaasta kuin ulkomailta sekä tunnistettiin maaseudun työnantajien tarpeita rekrytoinnissa ja työnantajaosaamisessa. Hankkeen avulla pystyttiin tarjoamaan neuvontaa ja ohjausta työvoimaan liittyvissä kysymyksissä monikanavaisesti ja luomaan laaja toimija- ja yhteistyöverkosto. Maaseudun työt ja työvoimatarpeet tulivat tutuksi suurelle yleisölle ja teema ylitti valtakunnallisen uutiskysynnyksen useasti.

  • Kestävää kehitystä Geoparkissa

Harvaan asuttu maaseutu, 10 pientä kuntaa – ja yksi yhteinen Geopark. Hankkeen myötävaikutuksella Lauhanvuori - Hämeenkangas -alue saavutti UNESCO Global Geopark -statuksen kesällä 2020. Hanke on lisännyt ja vakiinnuttanut alueen toimijoiden yhteistyötä yli maakunta-, kunta- sekä toimialarajojen. Hankkeessa alueen kunnat, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja yksittäiset asukkaat ovat toimineet yhdessä päämäärätietoisesti alueen kehittämiseksi ja kestävän luontomatkailudestinaation rakentamiseksi.
Kestävän kehityksen tavoitteet on hankkeessa muotoiltu toimijoiden yhteiseksi toimintaohjelmaksi, jota sitoudutaan kokonaisvaltaisesti edistämään. Alueen asukkaiden paikallisidentiteetti ja -ylpeys ja luontosuhde ovat vahvistuneet sekä aktiivisuus alueen kehittämiseksi ja suojelemiseksi lisääntynyt. Hanke on generoinut lisää resursseja alueen kehittämiseen, mm. kunnat ovat kehittäneet edelleen retkeilykohteitaan ja matkailupalvelujaan. Nyt ihmiset uskovat alueeseen ja satsaavat sen elinvoiman kehittämiseen – myös tulevaisuudessa, sillä Geopark-status halutaan säilyttää.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen tulevaisuus (Socially Inclusive Futures)

  • Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen

Kun hanke tarjoaa arvokkaan vanhuuden ja uudenlaista sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä harvaan asutulle maaseudulle, sen merkityksestä ei jää epäilystäkään. Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa välittävää huolenpitoa kodinomaisissa olosuhteissa. Perhehoito työllistää mm. terveydenhuoltoalan ihmisiä, jotka haluavat tehdä hoitotyötä uudella tavalla sekä muilta aloilta tulevia puolisoita, jotka perhehoitajina pystyvät työllistymään kotikylälleen. Perhehoito tulee kunnalle edullisemmaksi ja byrokraattisesti kevyemmäksi vaihtoehdoksi kuin laitoshoito ja on ikäihmisille inhimillisempi ratkaisu.

  • Päivä Farmilla - Ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita

Joskus pienillä asioilla on suuria vaikutuksia. Kuten maatilalla vietetyllä päivällä, joka lisää vanhusten hyvinvointia jopa niin, että kotona asumisen mahdollisuudet lisääntyvät. Kun vanhusten maatilapäivä vielä konseptoidaan sellaiseksi, että se toimii mahdollisimman hyvin, ja otetaan yleisesti käyttöön, se myös tarjoaa pienille maatiloille oivan lisäelinkeinon. Saisiko olla FarmiKlubi, FarmiVeikot vai FarmiPäivä? Päivä farmilla -hankkeella haluttiin tuoda vanhusten maatilapäivät puuhastelusta vakiintuneiksi ja mahdollisimman vaikuttaviksi toiminnoiksi. Maatilatoimintaa testattiin yhteistyömaatiloilla ja parhaan mallin löytymiseksi hyötyjä ja vaikutuksia ikääntyvien toimintakykyyn arvioitiin laajasti.

Muokkauspäivämäärä: Jan 20, 2021

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.