Nyt haussa: uudet teemat maaseutuverkoston työryhmille vuosille 2021–2022!

Mikä maaseudun kehittämisen teema kaipaisi erityistä panostusta? Ehdota teemaa ja sille parasta asiantuntijaa elokuun loppuun mennessä.

Kussakin EU-maassa toimii kansallinen maaseutuverkosto, jonka tehtävänä on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkosto välittää tietoa ja taitoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista. Maaseutuverkoston toimintaan voi tutustua osoitteessa www.maaseutuverkosto.fi. Verkosto on avoin, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Maaseutuverkoston ohjausryhmässä ovat jäseninä edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Ruokavirastosta, Maaseutupolitiikan neuvostosta, Kuntaliitosta, ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Lisäksi maaseutuverkoston ohjausryhmän yhteydessä toimii teemoittaisia työryhmiä. Työryhmien koordinaattorit toimivat ohjausryhmän jäseninä.

Aikaisempien työryhmien teemat

  • 2014–2016: nuoret, innovaatiot, yrittäjyys ja elinkeinot sekä ympäristö ja ilmasto. Vuonna 2016 perustettiin lisäksi kalatalousteemalle oma työryhmänsä.
  • 2017–2018: maaseudun hyvinvointi ja tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys
  • 2019–2020: älykkäät kylät ja tulevaisuuden tuottajat

Työryhmät ovat muun muassa toteuttaneet erilaisia seminaareja, koulutuksia ja kilpailuja sekä viestineet aktiivisesti teemaansa liittyvistä asioista. Työryhmien toiminta on osoittautunut tehokkaaksi ja käytännön toimintaa edistäväksi toimintatavaksi

» Lue lisää aiempien työryhmien toiminnasta

Mahdollisuus vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan

Etsimme nyt ideoita uusiksi teemoiksi vuosille 2021–2022. Valittujen teemojen ympärille kootaan työryhmä, joka lähtee viemään teemaan liittyviä asioita eteenpäin. Työryhmiä tullaan asettamaan kaksi kappaletta. Työryhmät tulevat aloittamaan toimintansa vuoden 2021 alussa.

Työryhmien on mahdollista vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan ja tehostaa sitä oman teemansa osalta. Toiminta rahoitetaan työryhmän omasta budjetista.

Mikä olisi sinun ehdotuksesi työryhmän aiheeksi? Kuka olisi paras koordinaattori tälle ryhmälle? Mikä teema kaipaisi ympärilleen toimijajoukkoa, joka ei vielä ole toisiaan löytänyt?

Teemoiksi on aiemmissa keskusteluissa esitetty muun muassa seuraavia: biotalouden ja kiertotalouden rajapinta, naisyrittäjät, nuoret yrittäjät, maahanmuuttajat ja monikulttuurinen maaseutu, sosiaaliset innovaatiot, älykäs maaseutu, maaseudun digitalisaatio, maatalouden uudistaminen ja ilmastonmuutoksen haasteet. Voit myös antaa äänesi näille vaihtoehdoille ja ehdottaa niille sopivaa koordinaattoria.

Pyydämme sinua esittämään ehdotuksesi maaseutuverkoston uudeksi teemaksi ja ehdokkaasi työryhmän koordinaattoriksi 31.8.2020 mennessä alla olevalla lomakkeella.

» Lähetä ehdotuksesi (webropol)

Muokkauspäivämäärä: Aug 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.