Kysymyksiä ja vastauksia koronavirustilanteen vaikutuksista maaseutuohjelman tukiin

Ruokaviraston verkkosivulle on koottu tietoa maaseutuohjelman tukiin liittyvistä menettelyistä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana. Kysymys-vastaus-kooste

Ruokavirasto tekee kaiken voitavansa, jotta tukien maksaminen voidaan
turvata. Koronavirusuhan vuoksi ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja
Ruokaviraston tarkastajat tekevät vain välttämättömät ja kiireelliset tukiin liittyvät
tarkastuskäynnit. Hallinnolliset tarkastukset ja asiakirjatarkastukset
jatkuvat normaalisti.

Ota yhteyttä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja keskustele muutoksista, joita poikkeustilanteesta johtuvat rajoitukset aiheuttavat hankkeen toteuttamiseen. Yhteystiedot

Muokkauspäivämäärä: Mar 18, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.