Huikeat viisi suomalaishanketta Euroopan hankekisan finaaliin!

Viisi suomalaishanketta on yltänyt finaaliin eurooppalaisessa Rural Inspiration Awards –hankekilpailussa. Mikään toinen EU-maa ei yltänyt vastaavaan finaalihankkeiden määrään. Rural Inspiration Awards –hankekilpailuun sai jokaisesta EU-maasta lähettää kaksi ehdokasta viiteen eri kilpailukategoriaan.

Euroopan maaseutuverkosto ENRD juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan keräämällä ja nostamalla esiin hanketyön helmiä eri puolilta Eurooppaa. Rural Inspiration Awards -kilpailulla halutaan juhlistaa maaseuturahaston parhaita osallisuutta, kilpailukykyä ja kestävyyttä parantaneita hankkeita. Kilpailussa valitaan kuusi voittajaa: yksi voittaja jokaisesta kategoriasta ja yleisön suosikki. Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 176 huippuluokan hanketta, joista asiantuntijaraati valitsi jatkoon viisi parasta jokaisesta kategoriasta.

Jokaisen kategorian finalisteista valitaan voittaja, joka julkistetaan Networx-tapahtumassa Brysselissä huhtikuussa. Lisäksi yleisö saa äänestää suosikkiaan, äänestämään pääsee tästä linkistä. Nyt kaikki äänestämään Suomi-hankkeita!

Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n hankekilpailun finaaliin ylsivät seuraavat hankkeet:

Kilpailukyvyn lisääminen: Kyrö Distillery Company

Saunassa saatu idea on kasvanut globaaliksi menestystarinaksi, jolla on juuret vahvasti paikallisessa historiassa, kulttuurissa ja yhteisössä. Kyrö Distillery on paitsi yritys, myös vahvasti paikallinen kehittäjä, jonka vaikutus näkyy ja kuuluu omalla alueellaan.

Kyrö Distilleryn hankkeessa sekä ginin että viskin tuotanto kasvoi 400 prosentilla ja odotettavissa on viiden miljoonan euron lisäys vuosittaiseen liikevaihtoon. Tuotannon kasvun myötä luotiin yhdeksän uutta työpaikkaa, joista neljään työllistyi alle 29-vuotias nainen.

Vastuuntuntoisessa yrityksessä kiinnitetään huomiota hiilijalanjälkeen ja siksikin käytetään paikallisia palveluita ja puhtaita materiaaleja aina kun mahdollista. Tislaamon vierailijakeskuksen kävijämäärä kasvaa jatkuvasti, millä myös on merkittävä positiivinen vaikutus alueen muihin yrityksiin.

Ympäristö ja ilmasto: Pusa – puhdas pien-Saimaa

Pien-Saimaa on Kaakkois-Suomessa sijaitseva vesistökokonaisuus, joka kattaa noin 120 hehtaarin alueen ja on tärkeä elinvoiman ja hyvinvoinnin tuoja alueelle. Vesistö on kuitenkin altis rehevöitymiselle ja tarvitsee suojelutoimia, joita hankkeen avulla saadaan aikaan.

Hankkeen aikana veden laatu on parantunut osalla Pien-Saimaan alueista merkittävästi. Hankkeessa myös saatiin aikaan valtava verkosto erilaisista sidosryhmistä, kuntien edustajista, yrityksistä, yksityisistä henkilöistä ja yhteisöistä sekä muista kolmannen sektorin toimijoista, jotka nyt työskentelevät yhdessä järven hyvinvoinnin eteen.

Elinvoiman lisääminen maaseudulla: Kuitua Pohjoiseen

Kuitua Pohjoiseen on kaksivuotinen tiedotushanke, jonka tarkoituksena on tiedottaa ja informoida kyliä ja kyläläisiä, yrityksiä ja kuntia nopean ja toimintavarman valokuitupohjaisen laajakaistaverkon tuomista mahdollisuuksista sekä maaseuturahaston rahoitusmekanismeista verkon rakentamiseksi.

Projektissa on autettu 20 eri yhteisöä Lapin alueella. Lapissa 31 kylällä on nyt nopea verkkoyhteys, josta hyötyy yli 3000 taloutta.

Syrjäytymisen ehkäisy: Youth board & youth manifest

Kolmen suomalaisen Leader-ryhmän (Rieska, Keskipiste ja Ravakka) ja yhden skotlantilaisen Leader-ryhmän rahoittamassa ja toteuttamassa hankkeessa keskitytään siihen, miten nuoret viihtyisivät maaseudulla entistä paremmin. Suomalaisten ja skotlantilaisten yhteisessä hankkeessa etsitään toimivia tapoja sitouttaa nuoria päätöksentekoon ja maaseudun kehittämiseen.

Nuorisomanifestin kehittäneessä hankkeessa oli mukana yli 40 nuorta eri puolilta Eurooppaa. Osallistujien määrä tulee vielä kasvamaan vuonna 2019.

LEADER: Silta

Nuorille on tarjolla nykyisin monia mahdollisuuksia testata yritysideoitaan erilaisissa ohjelmissa. Kuitenkin kun testi päättyy, jää nuori usein yksin jatkoajatusten kanssa – silta yrittäjyyteen on puuttunut. Keskipiste Leaderin rahoittamassa Silta-hankkeessa on kehitetty koulutusmalli, jossa paneudutaan yhteistyöhön perustuvaan yrittäjyyteen. Versosto-nimisessä yhteisössä nuoret yrittäjät voivat pyörittää bisnestään yksin tai ryhmässä ja saavat mentorointia ja opastusta yrityksensä kehittämiseen ja kannustavat toinen toistaan.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna Versoston liikevaihto oli noin 240 000 euroa. Hanke on yhä käynnissä ja tällä hetkellä mukana on yli 60 jäsentä iältään 16-21-vuotiaita. Kyselytutkimuksen mukaan 93 prosenttia jäsenistä oli joko täysin samaa mieltä tai suunnilleen samaa mieltä siitä, että hanke on lisännyt heidän kiinnostustaan yrittäjyyteen.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.